HomeNieuwsMilieuHelm: 'Niet meer dan anders principe'

Helm: ‘Niet meer dan anders principe’

StadsverwarmingGors2011

De Stadsverwarming is weer in het nieuws. Er worden momenteel oude geseponeerde rekeningen toch weer afgeschreven en menigeen houdt zijn hart vast voor de jaarafrekening die in april a.s. volgt. Van alle onderwerpen die ik sinds 1994 (en dat zijn een hoop) heb behandeld blijft de Stadsverwarming Purmerend het meest indrukwekkende dossier. Dit onderwerp is het enige waarvan ik nog vele archiefstukken heb.

In de beginjaren van de Stadspartij stelde ik als raadslid (tevergeefs) voor om een onderzoek in te stellen naar de Stadsverwarming. Het onderzoek had tot doel om na te gaan of er sprake was van belangenverstrengeling van de toenmalige directeur Stadsverwarming. De toenmalige directeur had een eigen bedrijf die o.a. toeleverancier was van materialen, meters en wat dies meer zij aan zijn eigen Stadsverwarming. Op mijn vraag toen: “wie betaalt de rekening in geval van een gebrek aan het aangekochte materiaal, de stadsverwarming of het bedrijf van de directeur”, heb ik nimmer een bevredigend antwoord gekregen. Ondertussen is de stadsverwarming c.q. de gemeente Purmerend keer op keer de klos als er weer eens wat technische mis gaat.

De toenmalige burgemeester van Purmerend, de heer Theun van Dam was een man van principes. Bekend zijn in dat verband zijn uitspraken: “de vuile was moet binnen blijven” en “je eigen nest dien je niet te bevuilen”. En in die tijd was de wil van de heer Van Dam wet ook voor de wethouders.
Dat is toch aanmerkelijk anders dan de huidige burgemeester, de heer Leen Verbeek, die de dingen zijn gang laat gaan en er een afkeer van heeft om aan de wethouders zijn leiderschap te tonen.

Hans Krieger was ooit als wethouder zeer beducht voor de heer Van Dam. Overigens is dat nog steeds het geval veronderstel ik. Geen wonder daarom dat hij nu weer als wethouder, liever een verkeersinfarct in de binnenstad veroorzaakt dan de heer Van Dam trotseren. De heer van Dam is nu namelijk voorzitter van de stichting ‘Purmerend 600 jaar stad’. Hans Krieger heeft aan de heer Van Dam beloofd om de koemarkt voor het 600 jarige feest “opgeleukt” op te leveren. Krieger vervreemdt zich liever van zijn achterban (Purmerendse bedrijfsleven) dan hij de toorn van stichtingsvoorzitter de heer Van Dam, over zich afroept.

Terug naar de Stadsverwarming. Voor zij die het niet meer weten. De Stadsverwarming Purmerend heeft een schuld van meer dan 0,1 miljard euro. U leest het goed. Meer dan 100.000.000. (100 miljoen) euro´s. Een schuld dat als een zwaard van Damocles hangt boven het hoofd van de Purmerendse burger. Ieder pasgeboren kind in Purmerend heeft dankzij de Stadsverwarming nu een schuld van 1.282 euro. De kreet ‘Stadsverwarming is Stadsverarming’ is dus niet nieuw en bestaat al vanaf 1994.

Voor de consumentenprijs geldt dat Stadsverwarming niet duurder of goedkoper mag zijn dan het gebruik van gas. Dat noemt men ‘het niet meer dan anders principe’. Het is echter niet te bewijzen dat ‘het niet meer dan anders principe’ voordelig danwel nadelig uitpakt voor de stadsverwarminggebruikers ten opzichte van zij die gas hebben. Het gaat erom hoe je dat berekent. De huidige methode is zo ingewikkeld dat goed en transparant vergelijken niet mogelijk is. Ook het veelgehoorde argument dat stadsverwarming milieuvriendelijk is verliest snel aan waarde.
Door de monopolie van de Stadsverwarming in Purmerend worden andere alternatieven, zoals zonnecollectoren en andere milieuzuinige maatregelen, juist tegen gehouden.

Boze tongen beweren ook dan veel rekeningen die door de vorige ad interim directeur geseponeerd werden, door de nieuwe leiding weer van stal zijn gehaald. Per ongeluk misschien, wie zal het zeggen? Heb je toevallig een automatische incassomachtiging afgegeven, dan wordt het geld als vanzelf van je rekening gehaald. Controleer uw Stadsverwarmingrekening daarom goed en houd meteen ook uw meter in de gaten. Over de kwaliteit van die meters is ook al decennia lang twijfel en als ze oud zijn mag u ze zelfs ernstig wantrouwen.

Mijn advies aan iedereen is daarom: Geef geen automatische incassomachtiging aan de Stadsverwarming. Betaal liever de € 1,50 extra acceptgirokosten. U houdt daardoor de rekeningen beter in de gaten en het scheelt u de ergernis plotseling onverwachte automatische afschrijvingen te ontdekken. Op nu naar de jaarafrekeningen van april a.s. 

 Wordt vervolgd!

Milieu artikelen