HomeNieuwsMilieuGrote problemen met nieuwe afvalinzameling

Grote problemen met nieuwe afvalinzameling

duobak.jpg
De gemeente Purmerend is bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe manier van afvalinzameling. Het grote voordeel voor de laagbouwwoningen zou zijn dat het ‘schotje’ uit de grijze bak kan. De problemen echter die de Stadspartij voorspelde met de afvalinzameling met de door het college bedachte geavanceerde huisvuilauto’s, beginnen uit te komen
 

Trieste gang van zaken
Volgens de oorspronkelijke planning zou eerst het schotje uit de oude containers worden gehaald.  Voor de laagbouw moeten dan vervolgens ‘opstelplaatsen’ komen, zodat de rolcontainers twee aan twee kunnen worden opgesteld. Dit heeft te maken met de eisen voor de mechanische inzameling waarbij een ‘happer’ van de geavanceerde huisvuilauto de containers oppakt. De Stadspartij waarschuwde al, tevergeefs, dat dit niet te lichtzinnig moet worden opgevat. Er mogen namelijk geen auto’s voor de opstelplaatsen staan en er mogen geen bomen in de weg staan. Kortom, er is veel ruimte nodig om de grijze containers in lijn één voor één met de speciale grijper op te kunnen pakken.

zijbelading.jpgWas dit debacle nu te voorzien? Ja, zegt de Stadspartij. De Stadspartij plukte links en rechts ervaringen uit het land op om het college en de gemeenteraad te waarschuwen en tot betere gedachten te brengen. Het college wilde er willens en wetens niet van horen en de meerderheid van de gemeenteraad liep ‘willoos’ achter het college aan. Ook zouden pas als alles goed zou lopen, volgens een sterfhuisconstructie -geleidelijk dus- de oude grijze bakken worden vervangen door een nieuw type.

Nu blijkt dat om de nieuwe opstelplaatsen in te richten, voor gebruik met de oude rolcontainers, dit betekent dat er twee kilometer meer aan opstelplaatsen ingericht moet worden. Bij de nieuwe containers die smaller zijn dan de huidige zou dit beter gaan. Op voorhand heeft de Stadspartij al laten weten dat niet te geloven omdat de problemen niet in de afmetingen van de bak schuilen, maar in de hypermoderne huisvuilauto’s. Het college heeft zich echter vastgebeten in het eigen gelijk en laat weten: ‘dat het goedkoper en efficiënter is om een andere volgorde aan te houden. De Stadspartij gelooft hier niets van. De volgende problemen in financiële en materiele zin laten zich dan ook al voorspellen.

Alle bakken verzamelen….!
Het college van B&W wil nu de oude rolcontainers in 2009 in één keer vervangen. Dus direct bij de ingebruikname van het nieuwe systeem en de nieuwe opstelplaatsen. Het schotje dat oorspronkelijk al medio 2008 zou verdwijnen, blijft nu in de tussenliggende periode gewoon zitten. Dit tot ergernis van veel Purmerenders, die dreigen in een bui van burgerlijke ongehoorzaamheid het schotje er zelf uit te slopen.

Roald Helm van de Stadspartij heeft direct vragen gesteld over deze in tegenspraak met de kaders van de raad gestelde college aanpak  Onder andere vragen over de extra kosten om af te wijken van de sterfhuisconstructie ter vervanging van de grijze containers en….. het niet al in 2008 weghalen van het ‘schotje’. De vage argumentatie van het college over efficiency en kostenvoordeel moet maar met cijfers worden onderbouwd, stelt Roald Helm. Daartoe heeft hij ook gevraagd om de desbetreffende berekeningen. In het bijzonder het verschil tussen de berekening die toentertijd ten grondslag lagen aan het raadsbesluit en de nieuwe situatie. Ook wat de gevolgen zijn voor de beurs van de burgers wat de huisvuil ophaalkosten betreft. Daarnaast wil de Stadspartij weten hoeveel vierkante meter groen en parkeerplaatsen moeten worden opgeofferd voor de in slagorde op te stellen rolcontainers. Voorts welk noodscenario het college klaar heeft liggen voor het geval alle grijze containers vervangen worden en dat door bezwaarprocedures de nieuwe inzamelingsmethode nog niet operationeel mag worden?

ondergronds hoorn.jpgEn dan hebben we het nu alleen nog maar over de nieuwe huisvuil inzamel en ophaal methode voor de laagbouw. Voor de hoogbouw, waar in de grond verzonken bakken zijn voorzien, heeft de Stadspartij soortgelijke logistieke en infrastructurele problemen voorspeld. Ook die waarschuwingen, zijn tot nu toe, in de wind geslagen. Ook hier zal de wal het schip dus helaas moeten keren.

Milieu artikelen