HomeNieuwsMilieuGroenvisie basis voor groenbeleid Purmerend

Groenvisie basis voor groenbeleid Purmerend

deuitvucht
Het groenbeleid van de gemeente Purmerend is verouderd en onvolledig. Om antwoord te kunnen geven op vragen van deze tijd en om een adequaat kader te bieden bij initiatieven vanuit de stad is de nota “Groenkoers, visie en beleid op hoofdlijnen voor het groen van Purmerend” opgesteld.

Groen is mede bepalend voor de identiteit, het imago, de kwaliteit en de leefbaarheid van de stad.

De kern van de oplossing is om de al bekende indeling in Frame en Franje (hoofd- en nevengroenstructuur) door te zetten in het ontwerp, het beheer en de uitvoering van het groen. De prioriteit en de inspanning van de gemeentelijke organisatie ligt bij het Frame.

De gemeente trekt zich deels terug uit de nevenstructuur. In het Franje wordt ingezet op de eigen verantwoordelijkheid en het initiatief van de zelfredzame burger. Daar stelt de gemeente zich op als regisseur en adviseur in plaats van het geheel in eigen hand te houden.

Kernbegrippen:
‘Frame’ is van belang voor heel de stad en alle bewoners ervan.
Het Frame heeft prioriteit. Frame gaat over de lange termijn en is gebaat bij duurzaamheid. Het Frame is van ons allemaal

‘Franje’ is van belang voor een kleinere groep bewoners.
De beplanting van de Franje leent zich voor veranderingen   op kortere termijn. Binnen Franje kan ingespeeld worden op de wensen van omwonenden,  op nieuwe inzichten, op trends en op veranderende behoeften vanuit de samenleving.

Restgroen is wat over der overblijft en dat is van individueel belang, zonder structurele bijdrage aan de groenstructuur.
Restgroen levert geen wezenlijke bijdrage aan de groenstructuur van Purmerend en is uitsluitend van individueel belang. Vanuit de bevolking en bij de gemeente leeft de wens om meer grond uit te geven dan wat er nu mogelijk is. Verkoop van Restgroen heeft de voorkeur van de gemeente, maar onder andere door ondergrondse infrastructuur is dat niet altijd mogelijk. In dat geval blijft de gemeente eigenaar en kan de geïnteresseerde burger het stuk huren om te gebruiken.

Lees meer over de groenkoers in http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/07b%20Groenkoers_SQ.pdf

Milieu artikelen