HomeNieuwsMilieuGroenonderhoud Wheermolen en Weidevenne en verder

Groenonderhoud Wheermolen en Weidevenne en verder

Groenonderhoud
Groen Wheermolen
foto Stadspartij

Wethouder Tijmstra informeerde de raad over de wijziging in de uitvoering van het groenonderhoud in 2020 en 2021 van de in eigen beheer genomen wijken. Eerder informeerde de wethouder al over het in 2020 in eigen beheer uitvoeren van het groenonderhoud in de wijken Wheermolen en Weidevenne.

Op basis van de ervaringen die in het afgelopen jaar hiermee is opgedaan volgt een nieuw voorstel voor definitieve invulling van de eigen dienst en formatie-uitbreiding.

Inzet Werkom

In 2020 heeft de gemeente twee extra wijken in eigen onderhoud genomen, de Wheermolen en Weidevenne.
Vlak voor de start van het seizoen heeft Werkom laten weten de wijk Overwhere om te willen ruilen voor die van Wheermolen. Deze keuze kwam voort uit het feit dat de Overwhere qua omvang te groot is ten opzichte van de continuïteit in de capaciteit die Werkom kan bieden.
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden in de Wheermolen kon dit vanwege de kleinere omgang wel geboden worden.

Bovenstaande betekent dat de gemeente zelf de wijken Overwhere en Weidevenne in onderhoud heeft genomen. In 2021 blijft Werkom de Wheermolen onderhouden, aangevuld met industrieterrein de Koog en de Baanstee. Verder onderhouden zij de valgronden van de speelplaatsen. In de wintermaanden verrichten zij naast het snoeiwerk in hun eigen wijk (Wheermolen) ook snoeiwerkzaamheden in de Overwhere en de Gors.

Dit gaat allemaal op basis van flexibele inzet, afhankelijk van de capaciteit die Werkom heeft.

Invulling groenonderhoud 2021

In het jaar 2020 zijn in Overwhere en Weidevenne minimaal twee eigen medewerkers en één medewerker via Sociaal Rendement (SR) werkzaam geweest, aangevuld met inhuur. Deze inhuur is de gemeente niet op alle fronten goed bevallen. Met name in de aansturing maar ook in vakbekwaamheid heeft het niet altijd voldaan. Voor 2021 wil de gemeente daarom een stapje ‘zijwaarts’ maken en per jaar met maximaal één wijk groeien. Uiteindelijk kunnen zo de wijken Overwhere en Weidevenne geheel in eigen beheer worden genomen. Dit kan dan volledig met eigen mensen zonder inhuur.

Het onderhoud in eigen beheer nemen, zorgt er ook voor dat de processen beter kunnen worden geborgd en aangestuurd. In 2021 wordt de Overwhere geheel in eigen beheer genomen en in het jaar 2022 de Weidevenne.

De Purmer-Noord en -Zuid worden later bekeken omdat de gemeente  daar nog gebruik kan maken van het lopende contract met de aannemer (tot februari 2023). Over deze laatstgenoemde wijken is de gemeente tevreden over de geleverde prestaties van de aannemer.

Sociaal Rendement

De twee medewerkers vanuit Sociaal Rendement die zijn ingezet, hebben zich op dusdanige wijze ontwikkeld, dat zij per 1 januari 2021 in gemeentedienst zijn gekomen. Dit wordt gefinancierd uit de gelden dan niet meer aan de aannemer verschuldigd zijn. Er is nu tevens weer ruimte voor nieuwe kandidaten SR om in te stromen en werkervaring op te doen.
Deze worden gefinancierd uit het budget ‘Sociaal Rendement/Garantiebanen’.

Overig

De voorgenomen verdeling van werkzaamheden, van zowel eigen dienst als aannemers, kunnen allemaal gerealiseerd worden binnen de bestaande budgetten. Het bedrag dat de gemeente nu aan de aannemer betaald kan gebruikt worden voor het loon dat aan de eigen medewerkers zal worden betaald.

Op termijn dient er bij opschaling rekening te worden gehouden met uitbreiding van het aantal voertuigen en de benodigde gereedschappen per medewerker/team. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan zal een verzoek hiervoor aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Milieu artikelen