HomeNieuwsMilieuGemeenteraad: geen gratis strooizout meer

Gemeenteraad: geen gratis strooizout meer

 Sneeuwruimen

Vanaf 2011 zal er geen gratis strooizout meer verstrekt worden in Purmerend. Dat heeft de gemeenteraad van Purmerend per 16 december 2010 besloten. Het CDA diende hiertoe een voorstel in dat met 19 tegen 14 stemmen is aangenomen.

De gemeente deelt al enkele jaren aan het begin van de winter gratis strooizout uit, zodat de inwoners van Purmerend hun eigen stoep kunnen strooien. Per wijk zijn 640 zakjes zout van 3 kilo beschikbaar. Maar omdat de gladheid al vroeg begon deze winter, sloegen mensen massaal aan het hamsteren. Tijdens het uitdelen van gratis strooizout door medewerkers van de gemeente op zaterdag 28 november braken grote wantoestanden uit, die zelfs het landelijke nieuws haalden. Bij alle uitgiftelocaties in de wijken was sprake van enige vorm van scheldpartijen of plunderingen.

Stoppen

De politieke partijen trokken direct aan de bel bij het college van B&W. Zowel de PvdA, CDA als Stadspartij stelden vragen aan het college hoe zij in het vervolg om zou gaan met het uitdelen van gratis strooizout. De gemeente gaf direct aan mogelijk te stoppen met het uitdelen. De motie die het CDA indiende om per 2011 geen gratis strooizout meer te verstrekken werd naast de Stadspartij ook gesteund door VVD, Trots op Nederland en LeefbaarPurmerend2001. De PvdA, D66, SP, GroenLinks en AOV vonden juist dat de gemeente door moest gaan, omdat het uitdelen van gratis strooizout volgens hen een wezenlijk onderdeel van de gladheidsbestrijding is. Het schappen van het gratis uitdelen van strooizout levert een besparing van ongeveer 5.000 euro per jaar plus de uitdeelkosten op die naar de algemene reserve van de gemeente vloeien.

Opvallend stemgedrag

Opvallend was het stemgedrag van de SP en van Leefbaar Purmerend. De SP gaf in het Purmerends Nieuwsblad aan dat zij het gratis uitdelen wilden afschaffen. Bij stemming over de motie wilden zij het gratis uitdelen toch liever behouden. Bij Leefbaar Purmerend was het precies andersom. Zij hadden in hun verkiezingsprogramma staan dat zij het gratis uitdelen wilden behouden, maar bij stemming over de motie vonden zij toch dat de gemeente met het gratis uitdelen moest stoppen.

Het schoonhouden van de eigen stoep is overigens verplicht volgens de algemene plaatselijke verordening (APV). Toch wordt dit niet gecontroleerd door de gemeente, omdat het volgens het college van B&W geen prioriteit heeft. De afgelopen vijf jaar zijn hier dan ook nooit boetes voor uitgedeeld. Deze verplichting zal, ik het kader van vermindering van de regeldruk, binnenkort uit de APV worden geschrapt.

Eigen verantwoordelijkheid stimuleren

Ook de PvdA en D66 dienden een motie in om te onderzoeken hoe de inwoners van Purmerend bewust kunnen worden van de eigen verantwoordelijkheid om de eigen stoep schoon te vegen. Zij vonden dat de gemeente samen met het bedrijfsleven moest gaan zoeken naar oplossingen. De Stadspartij stond aanvankelijk positief tegenover deze motie. Toch trokken D66 en PvdA deze motie in.

ZIE OOK:

Milieu artikelen