Veiligheid
Home Nieuws Veiligheid Gemeenten positief over Wet aanpak woonoverlast

Gemeenten positief over Wet aanpak woonoverlast

Houd van je buren foto Unsplash.com

Gemeenten zijn over het algemeen positief over de Wet aanpak woonoverlast. Dat blijkt uit een onderzoek van de VNG en het ministerie van BZK naar deze wet die 2 jaar geleden werd ingevoerd.
De hoofdvraag van het onderzoek was: wat zijn de ervaringen van gemeenten met de invoering, de toepassing, de resultaten, de knelpunten en de effectiviteit van de Wet aanpak woonoverlast?
Mogelijkheid voor specifieke gedragsaanwijzingen
Gemeenten hebben door de wet meer mogelijkheden gekregen om woonoverlast aan te pakken. Burgemeesters hebben de mogelijkheid om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers. De burgemeester kan pas een gedragsaanwijzing geven als een waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling niet werken.
Succesfactoren en knelpunten
De gemeenten die ervaring hebben opgedaan met het opleggen van een gedragsaanwijzing noemen als succesfactoren vooral de duidelijke regierol van de gemeente (78%) en de samenwerking met ketenpartners over taken en verantwoordelijkheden (70%). Als belangrijkste knelpunten noemen deze gemeenten vooral de handhavingscapaciteit (52%) en de uitwisseling van persoons- en zaakgegevens (43%). Verder laat ongeveer een kwart van de gemeenten weten behoefte te hebben aan nadere ondersteuning bij de toepassing van de wet.
Gebruik van de wet
Het blijkt dat op de peildatum van dit onderzoek (september 2019) 70% van de onderzochte 205 gemeenten de wet heeft ingevoerd. Bij deze gemeenten is er een verordening aangenomen die de burgemeester de bevoegdheid geeft om een gedragsaanwijzing op te leggen. Circa 20% van de onderzochte gemeenten is nog van plan dit te gaan doen, 1 op de 8 gemeenten doet dit niet.
Meer informatie
Download: Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast

Veiligheid artikelen

De Beuk in Purmerend de centrale vaccinatielocatie voor het coronavaccin voor zorgmedewerkers

Zaanstreek-Waterland start 18 januari 2021 in De Beuk in Purmerend met inenten zorgmedewerkers met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Op grond van de vaccinatiestrategie van het Kabinet zijn...

Fietsersbond Waterland presenteert Fietsvisie Purmerend

Met een brief aan de gemeente presenteerde Fietsersbond Waterland zijn visie op het gevoerde gemeentelijke fietsbeleid. Het is een dermate interessante analyse met aanbevelingen dat...

Provincie investeert in veilig verkeersgedrag jongeren

De provincie Noord-Holland stelt in 2021 ruim 1,3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor verkeerseducatie. De provincie verwacht dat met voorlichting over verkeersveiligheid aan jongeren, de...

Noord-Holland gaat gezamenlijk de strijd aan tegen drugscriminaliteit

Sinds 1 november geldt er een nieuw Drugsconvenant in Noord-Holland. In het convenant staan afspraken over het onderling uitwisselen van informatie, zodat hennepkwekerijen en...

Lantaarnpalen worden genummerd en zo beter vindbaar als ze stuk zijn

In Purmerend staan vele lantaarnpalen. Defecte lantaarnpalen dragen bij aan een onveilig gevoel op straat en kan op bepaalde locaties ook tot gevaarlijke situaties...

Nederlanders overschatten hun kennis van risico’s digitale en online veiligheid

Het afgelopen jaar steeg het aantal politie-aangiftes van cybercrime met 66%, kregen ondernemers en kennisinstellingen te maken met gijzelsoftware en liep de economische schade...

Vanaf vandaag 21 september met voorrang testen mogelijk voor zorg- en onderwijspersoneel

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanafvandaag, 21 september, met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds...

Voorkomen lokale problemen stokt door overvraagde politie

De politie kan problemen in wijken onvoldoende voorkomen doordat te veel van haar wordt gevraagd. Wijkagenten in middelgrote steden en in het landelijk gebied...