Veiligheid
Home Nieuws Veiligheid Gemeenten positief over Wet aanpak woonoverlast

Gemeenten positief over Wet aanpak woonoverlast

Houd van je buren foto Unsplash.com

Gemeenten zijn over het algemeen positief over de Wet aanpak woonoverlast. Dat blijkt uit een onderzoek van de VNG en het ministerie van BZK naar deze wet die 2 jaar geleden werd ingevoerd.
De hoofdvraag van het onderzoek was: wat zijn de ervaringen van gemeenten met de invoering, de toepassing, de resultaten, de knelpunten en de effectiviteit van de Wet aanpak woonoverlast?
Mogelijkheid voor specifieke gedragsaanwijzingen
Gemeenten hebben door de wet meer mogelijkheden gekregen om woonoverlast aan te pakken. Burgemeesters hebben de mogelijkheid om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers. De burgemeester kan pas een gedragsaanwijzing geven als een waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling niet werken.
Succesfactoren en knelpunten
De gemeenten die ervaring hebben opgedaan met het opleggen van een gedragsaanwijzing noemen als succesfactoren vooral de duidelijke regierol van de gemeente (78%) en de samenwerking met ketenpartners over taken en verantwoordelijkheden (70%). Als belangrijkste knelpunten noemen deze gemeenten vooral de handhavingscapaciteit (52%) en de uitwisseling van persoons- en zaakgegevens (43%). Verder laat ongeveer een kwart van de gemeenten weten behoefte te hebben aan nadere ondersteuning bij de toepassing van de wet.
Gebruik van de wet
Het blijkt dat op de peildatum van dit onderzoek (september 2019) 70% van de onderzochte 205 gemeenten de wet heeft ingevoerd. Bij deze gemeenten is er een verordening aangenomen die de burgemeester de bevoegdheid geeft om een gedragsaanwijzing op te leggen. Circa 20% van de onderzochte gemeenten is nog van plan dit te gaan doen, 1 op de 8 gemeenten doet dit niet.
Meer informatie
Download: Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast

Veiligheid artikelen

Nederlanders overschatten hun kennis van risico’s digitale en online veiligheid

Het afgelopen jaar steeg het aantal politie-aangiftes van cybercrime met 66%, kregen ondernemers en kennisinstellingen te maken met gijzelsoftware en liep de economische schade...

Vanaf vandaag 21 september met voorrang testen mogelijk voor zorg- en onderwijspersoneel

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanafvandaag, 21 september, met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds...

Voorkomen lokale problemen stokt door overvraagde politie

De politie kan problemen in wijken onvoldoende voorkomen doordat te veel van haar wordt gevraagd. Wijkagenten in middelgrote steden en in het landelijk gebied...

Zomers weer brengt onverwachte risico’s voor brandwonden

Met de hittegolf in aantocht waarschuwen de Nederlandse Brandwonden Stichting en de drie Nederlandse brandwondencentra in Groningen (Martini Ziekenhuis), Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis) en...

Grip op coronavirus met lokale maatregelen

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving...

Meer toezicht in de bouw via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in...

Balkons en bergingen appartementen complex Le Chateau (Kop van West) onveilig

 Begin juli 2019 was het opleverfeest van appartementencomplex Le Chateau aan de Mont Saint Michel. Nu, een jaar later wordt het feest avn toen...

Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland per 15 juli 2020: 1,5 meter blijft de norm

Er is een nieuwe noodverordening opgesteld, die per 15 juli 2020 geldt voor de regio Zaanstreek-Waterland. De basisregels blijven gelden: blijf thuis bij klachten en...