HomeNieuwsVeiligheidGemeenten positief over Wet aanpak woonoverlast

Gemeenten positief over Wet aanpak woonoverlast

Houd van je buren foto Unsplash.com
Gemeenten zijn over het algemeen positief over de Wet aanpak woonoverlast. Dat blijkt uit een onderzoek van de VNG en het ministerie van BZK naar deze wet die 2 jaar geleden werd ingevoerd.
De hoofdvraag van het onderzoek was: wat zijn de ervaringen van gemeenten met de invoering, de toepassing, de resultaten, de knelpunten en de effectiviteit van de Wet aanpak woonoverlast?
Mogelijkheid voor specifieke gedragsaanwijzingen
Gemeenten hebben door de wet meer mogelijkheden gekregen om woonoverlast aan te pakken. Burgemeesters hebben de mogelijkheid om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers. De burgemeester kan pas een gedragsaanwijzing geven als een waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling niet werken.
Succesfactoren en knelpunten
De gemeenten die ervaring hebben opgedaan met het opleggen van een gedragsaanwijzing noemen als succesfactoren vooral de duidelijke regierol van de gemeente (78%) en de samenwerking met ketenpartners over taken en verantwoordelijkheden (70%). Als belangrijkste knelpunten noemen deze gemeenten vooral de handhavingscapaciteit (52%) en de uitwisseling van persoons- en zaakgegevens (43%). Verder laat ongeveer een kwart van de gemeenten weten behoefte te hebben aan nadere ondersteuning bij de toepassing van de wet.
Gebruik van de wet
Het blijkt dat op de peildatum van dit onderzoek (september 2019) 70% van de onderzochte 205 gemeenten de wet heeft ingevoerd. Bij deze gemeenten is er een verordening aangenomen die de burgemeester de bevoegdheid geeft om een gedragsaanwijzing op te leggen. Circa 20% van de onderzochte gemeenten is nog van plan dit te gaan doen, 1 op de 8 gemeenten doet dit niet.
Meer informatie
Download: Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast

Veiligheid artikelen