HomeNieuwsEconomieGemeenten mogen koopzondagen voortaan zelf regelen

Gemeenten mogen koopzondagen voortaan zelf regelen

winkeltijden
Gemeenten beslissen binnenkort zelf of winkels op zondag al dan niet open mogen zijn. De Eerste Kamer heeft 28 mei ingestemd met een initiatief-wetsvoorstel van Tweede Kamerleden van D66 en GroenLinks dat de Winkeltijdenwet wijzigt en de verantwoordelijkheid voor winkelopenstelling op zondag bij gemeenten legt.

Het wetsvoorstel kreeg steun van VVD, PvdA, PVV, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en het CDA, op twee leden na.
Tegen het wetsvoorstel stemden: SP, ChristenUnie, SGP, OSF en de CDA-senatoren Van Bijsterveld en Franken. De datum van inwerkingtreding is aan de regering, de indieners bepleitten 1 juli 2013.

Collegevoorstel Purmerend
Gelet op de aanpassing van de Winkeltijdenwet stelt het college van Purmerend voor om -daarbij rekening houdend met belangen van ondernemers en inwoners c.q. consumenten- in te stemmen met een nieuwe Winkeltijdenverordening.
Op basis van de mening van geconsulteerde belanghebbenden is het voorstel, dat alle winkels in Purmerend op zondag vanaf 9.00 uur tot 20.00 uur geopend mogen zijn, behalve de supermarkten die vanaf 12.00 uur tot 20.00 uur geopend mogen zijn.

Merkwaardig verschil openingstijden tussen winkels en supermarkten
De Stadspartij kijkt verwonderd naar dit voorstel. Onduidelijk is op grond waarvan de gemeente onderscheid maakt tussen winkels en supermarkten.
In de toelichting wordt een warrige relatie gelegd tussen het leveren van overlast en parkeeroverlast door supermarkten voor hen die de zondagsrust gerespecteerd willen zien.

De Stadspartij heeft hier  inmiddels vragen over  gesteld aan het college. Tevens zal de Stadspartij zonodig een wijzigingsvoorstel indienen om de supermarkt die dat wil de mogelijkheid te geven de gehele dag open te zijn.

Economie artikelen