HomeNieuwsMilieuGemeenten kunnen hondenbelasting blijven heffen

Gemeenten kunnen hondenbelasting blijven heffen

hondenpoep
Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft 24 januari 2013 een opmerkelijke uitspraak gedaan over de hondenbelasting. Volgens het hof komt een hondenbelasting die enkel wordt geheven als bijdrage aan de algemene middelen in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De VNG vindt dat deze uitspraak geen gevolgen heeft voor het heffen van hondenbelasting.

Uitspraak hof ’s-Hertogenbosch
Het hof oordeelt dat het heffen van hondenbelasting is toegestaan als de kosten van hondenbezit voor de gemeente van wezenlijke betekenis zijn voor de heffing. Als de hondenbelasting alleen gericht is op het verkrijgen van inkomsten is er sprake van discriminatie van hondenbezitters. De gemeente Sittard – Geleen gaat tegen dit oordeel in cassatie. (In Purmerend is de situatie zo als het hof als juist oordeelt. Red.)

Gevolgen uitspraak
De uitspraak van het hof is nog niet definitief. Pas nadat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan is er volledige duidelijkheid. De VNG verwacht dat de Hoge Raad deze zaak met voorrang zal behandelen. Inhoudelijk lijken de gevolgen van de uitspraak zeer beperkt. Elke gemeente heeft namelijk kosten die specifiek verband houden met hetgeen honden teweeg brengen.

Advies VNG
Wij adviseren gemeenten die hondenbelasting heffen deze kosten zichtbaar te maken voor de buitenwacht. Dat kan bijvoorbeeld door op de gemeentelijke website bij het onderdeel hondenbelasting het verband met de kosten zichtbaar te maken.

Bezwaarschriften
De mogelijkheid bestaat dat door deze uitspraak meer hondenbezitters bezwaar maken tegen de belasting. Gemeenten hebben de keuze tussen afdoen en aanhouden van de bezwaren.

  • Gemeenten die een duidelijk verband kunnen leggen tussen de hondenbelasting en de kosten voor de gemeente kunnen deze bezwaren gewoon afdoen. De rechtmatigheid van de hondenbelasting is dan niet in geding.
  • Gemeenten waar dit verband tussen de hondenbelasting en de kosten niet is te leggen, kunnen er voor kiezen om de beslissing op het bezwaarschrift aan te houden. Als de Hoge Raad voor het einde van het jaar beslist kan de gemeente de bezwaren binnen de wettelijke termijn afdoen.

Collectieve afdoening is mogelijk als het college van burgemeester en wethouders de bezwaren aanwijzen als massaal bezwaar. Hiervoor geldt een aparte procedure. Mocht dat nodig zijn dan komen wij hierover met nadere informatie.

Meer informatie

Milieu artikelen