HomeNieuwsEconomieGemeente schort antispeculatiebeding bij verkoop woningen in Weidevenne op

Gemeente schort antispeculatiebeding bij verkoop woningen in Weidevenne op

huizenrecessie
Het antispeculatiebeding is een bepaling in de koopovereenkomst van een woning waarbij de koper zijn onroerende zaak niet kan/mag doorverkopen binnen zeven maanden na de eerste oplevering van de woning. Op 15 juni 2000 is door het college besloten om deze bepaling op te laten nemen in de koopovereenkomsten van woningen in Weidevenne. De reden van dit besluit was dat er toen een dusdanig grote vraag was naar woningen in Weidevenne dat er zelfs bij marktconforme prijzen nog gespeculeerd kon worden. Er is vanwege de economische situatie op de huizenmarkt thans geen reden meer om het antispeculatiebeding voort te zetten.

Nieuwe situatie
De markt voor koopwoningen is inmiddels ernstig gewijzigd. De gemeente is al blij als van nieuwbouwprojecten in een jaar tijd 70% van de woningen is verkocht. Er is dus inhoudelijk gezien geen reden meer om het antispeculatiebeleid voort te zetten. De ontwikkelende partij ervaart het beding momenteel zelfs als drempel bij de verkoop van woningen. Voor mensen die hun huidige woning nog moeten verkopen kan het beding een afschrikwekkende werking hebben.

Relatie met termijn overdrachtsbelasting
De genoemde wachttermijn van zeven maanden hangt samen met de termijn die geldt voor overdrachtsbelasting. Wie binnen zes maanden zijn nieuwe huis weer verkoopt kan de betaalde 6% belasting terugkrijgen. In 2011 wordt door het Rijk die termijn van zes maanden voor de doorverkoop van woningen tijdelijk verruimd naar twaalf maanden. Als een woning in 2011 wordt verkregen, is bij een opvolgende verkrijging van deze woning binnen twaalf maanden slechts overdrachtsbelasting verschuldigd over de meerwaarde. De reden van deze fiscale maatregel is het bevorderen van de verkoop van woningen. Een gemeentelijk antispeculatiebeding zou deze verkoop stimulerende maatregel van het Rijk volledig teniet doen.

Dit laatste in overweging nemende heeft het college van B&W van Purmerend besloten om het gebruik van het antispeculatiebeding tot 1 januari 2013 op te schorten. In het vierde kwartaal van 2012 wordt opnieuw de afweging gemaakt of door de ontwikkelingen op de woningmarkt een antispeculatiebeding wel weer noodzakelijk is.

Economie artikelen