HomeNieuwsVeiligheidGemeente en politie moeten moderner samenwerken

Gemeente en politie moeten moderner samenwerken

pakhetaanOm de lokale veiligheid te kunnen verbeteren dient de samenwerking tussen de gemeente en de politie te worden gemoderniseerd. De gemeente en de politie zouden bindende afspraken moeten maken over wat de politie doet en waarop deze kan worden aangesproken. Andersom, wat van de gemeente  kan worden verwacht.

De problemen op het gebied van openbare orde, veiligheid en criminaliteit vragen meer en meer om directe handhaving en toezicht. De gemeente heeft daarin ook steeds meer de regiefunctie gekregen als het gaat om het bestrijden van overlast. De politie begeeft zich ook op dit terrein, vooral als het uit de hand loopt.  De handhaving van de openbare orde was voorheen bij uitstek de verantwoordelijkheid van de burgemeester met als uitvoerder de politie.  Op dit moment lopen de lijnen van verantwoordelijkheid steeds meer door elkaar, omdat zowel de gemeente als de politie capaciteit inzetten om de openbare orde te handhaven. Bij evenementen zijn vaak betrokken: particuliere beveiligers, gemeentelijke toezichthouders en politie. Dit geeft aan dat het noodzakelijk is om goed samen te werken.

De signalen over overlast van burgers, bedrijven instellingen etc. kunnen zowel bij de politie als de gemeente binnen komen. De gemeente en de politie maken daarom werkafspraken hoe het probleem of incident wordt aangepakt en door wie. Dit kan te maken hebben met het verbaliseren of het veranderen van de situatie waardoor het probleem is ontstaan. Het doel dat voorop staat moet zijn, dat het probleem of incident wordt verholpen.

Sturing van de politie door de gemeente is in de eerste plaats sturing van het lokaal veiligheidsbeleid. Traditioneel en bij uitstek de portefeuille van de burgemeester.  Vanuit aansturing door de gemeente zal een lokaal veiligheidsplan dienen te worden gemaakt en te worden geactualiseerd. Hierin komen de lokale veiligheidsproblemen te staan, gedefinieerd en voorzien van een adequate aanpak, inclusief de prioriteitenstelling en de benodigde partners. Door meer sturing vanuit de gemeente is het mogelijk om andere partners in te zetten in het bestrijden van de overlast of criminaliteit zoals: woningcorporaties, Clup welzijn Streetcornerwerk,  gemeentelijke toezichthouders (Handaving) enzovoort. De gemeente zal om dit succesvol plaats te laten vinden, vooral bestuurlijk aan de slag moeten waardoor de uitvoering wordt gewaarborgd en goed wordt gefaciliteerd  in de aanpak.  De gemeentelijke afdelingen zijn nu de slag aan het maken om wijkgerichter te  gaan werken. De voordelen hiervan zijn dat integraler  de aanpak van problemen in wijken –gerichter-  kunnen worden aangepakt..

Buurtveiligheidsteams
Om  de goede samenwerking in de uitvoering tussen de verschillende partijen mogelijk te maken en daarover bindende afspraken te maken, is de Stadspartij groot voorstander van het invoeren van twee buurtveiligheidsteams in Purmerend. Een buurtveiligheidsteam is uitvoerend in de wijk en pakt de problemen aan waarvan de bewoners hebben aangegeven dat zij vinden dat het moet worden aangepakt.

In gemeenten die al werken met buurtveiligheidsteams is het gebruikelijk dat de politie een wijkagent levert als coördinator en een agent voor het team. De gemeente stelt twee toezichthouders beschikbaar. Dat is de basis van het team dat verder wordt aangevuld met externe partijen die nodig zijn om het specifieke probleem dat speelt in een buurt of wijk aan te pakken. Door het samenwerken met verschillende partijen blijven de kosten beperkt. Iedere afzonderlijke partij zal vanuit het gedeelde belang, eigen middelen kunnen inzetten.

De scheiding tussen opsporing en handhaving van de openbare orde valt zichtbaar steeds meer weg. Daaraan zal de komende tijd gewerkt moeten worden om de samenwerking tussen de veiligheidspartners te optimaliseren. De politieke partijen als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad kunne zo de discussie met het college en het management van de politie aangaan over zaken die spelen in de Purmerendse samenleving.

 Zie hier ook het filmpje over buurtveiligheidsteams in Amsterdam-Noord

Veiligheid artikelen