HomeNieuwsVeiligheidGeen uitkering, toeslag of studiefinanciering voor uitreiziger

Geen uitkering, toeslag of studiefinanciering voor uitreiziger


Van personen die ons land verlaten om zich aan te sluiten bij ISIS wordt de uitkering, toeslag of studiefinanciering gestopt. Hiermee wordt voorkomen dat de gewelddadige jihadistische strijd met Nederlands overheidsgeld wordt gefinancierd. 

Ook wordt, onder meer door deze maatregel, het uitreizen naar bijvoorbeeld Syrië ontmoedigd. Een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat zorgt voor stopzetting van de uitkering, toeslag of studiefinanciering, is online gezet voor internetconsultatie (www.internetconsultatie.nl).

Het stopzetten van de uitkeringen, toeslagen en studiefinanciering voor uitreizigers is onderdeel van het Actieprogramma tegen gewelddadig jihadisme en radicalisering dat in het najaar van 2014 is gepresenteerd. Volgens de huidige wetgeving kunnen sociale zekerheidsuitkeringen worden stopgezet, maar nog niet in alle gevallen. Daarnaast kost het momenteel meer tijd dan gewenst om een uitkering te stoppen. Met het nieuwe wetsvoorstel kan direct een uitkering worden beëindigd als vast is komen te staan dat die persoon zich aangesloten heeft bij bijvoorbeeld ISIS.

De maatregel is niet beperkt tot mensen die deelnemen aan de gewelddadige strijd van ISIS. Iedereen die afreist om ISIS te ondersteunen, of met als doel om te trouwen met een jihadistische strijder, zal geconfronteerd worden met het stopzetten van overheidsfinanciering. Keert een uitreiziger terug, dan heeft die persoon in principe weer recht op een uitkering, toeslag of studiefinanciering – als hij voldoet aan de voorwaarden. Hoewel de gewelddadige jihad de aanleiding is, zal de wet ook gelden voor strijders die andere terroristische organisaties steunen.

De internetconsultatie duurt vier weken. Minister Asscher zal daarna de reacties beoordelen en naar verwachting in het najaar een definitief wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State sturen.

Veiligheid artikelen