HomeNieuwsEconomieGeen nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op Baanstee-Noord

Geen nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op Baanstee-Noord

BaansteeNoordHA
Het college van B&W besloten in te stemmen met het advies om geen nieuwe ontwikkeling van bedrijfsverzamelgebouwen toe te staan op Baanstee-Noord en daarmee vast te houden aan de bestaande beleidslijn.
Dit laat wethouder Mario Hegger in een memo aan de gemeenteraad weten.
Op korte termijn zal het college initiatiefnemers van bedrijfsverzamelgebouwen, die zich bij gemeente Purmerend hebben gemeld, informeren over dit besluit.
Overweging om te komen tot dit besluit is geweest dat bedrijfsverzamelgebouwen in de praktijk moeizaam beheersbaar blijken en onvoldoende bijdragen aan de groei van werkgelegenheid en gewenste profilering en clustering van Baanstee-Noord. Een uitzondering wil het college – onder voorwaarden – maken als enkele bedrijven technisch, functioneel en organisatorisch met elkaar samen willen werken onder één dak.

Het college is van mening dat Purmerend met het huidige aanbod van bedrijfsverzamelgebouwen kan voorzien in de ruimtevraag, zeker als pandeigenaren zich inzetten voor goed onderhoud en modernisering van bestaand vastgoed.

Om kleine bedrijven te ondersteunen in het vinden van geschikte huisvesting, heeft het college besloten om zoekende bedrijven, middels een actief bij te houden overzicht van beschikbare bedrijfsunits, actief door te verwijzen naar andere plekken in de stad.

foto Stadspartij

Economie artikelen