HomeNieuwsMilieuGeen loodrisico’s gebruik schooltuin Lourdesschool

Geen loodrisico’s gebruik schooltuin Lourdesschool

Lourdesschool
foto Stadspartij-BPP


Door een brief aan de gemeenteraad laat het college weten dat er geen risico’s zijn bij gebruik van de schooltuin van de Lourdeschool door jonge kinderen v.w.b. lood.

Op 14 maart 2023 is de raad door het college geïnformeerd over een uit te voeren bodemonderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van lood in de school(moes)tuin van de Lourdesschool aan de Jisperweg 52 in Westbeemster.

Dit onderzoek vond plaats in opdracht van de Provincie Noord-Holland. De
Provincie wil het risico dat jonge kinderen met loodhoudende grond in aanraking komen verder in beeld brengen en laat een extern onderzoekbureau (TAUW) daarom bodemonderzoek uitvoeren in school(moes)tuinen. Uit de inventarisatie was naar voren gekomen dat de schooltuin van de Lourdesschool in Westbeemster in een gebied ligt waar mogelijk verhoogde gehalten aan lood in de bodem kunnen voorkomen. Een deel van de schooltuin wordt gebruikt als moestuin. Inmiddels zijn
de onderzoeksresultaten bekend.

Het onderzoeksresultaat

Op 23 maart 2023 is het veldwerk in de schooltuin van de Lourdesschool uitgevoerd door ingenieursbureau TAUW. De school is tussentijds op de hoogte gehouden over de voortgang.
Uit het onderzoek naar het loodgehalte in de grond blijkt dat er geen risico’s zijn bij het gebruik van de school(moes)tuin door jonge kinderen.
Op 15 mei 2023 heeft het college de definitieve resultaten van het bodemonderzoek ontvangen en gedeeld met het schoolbestuur.

Communicatie

Het schoolbestuur is tussentijds op de hoogte gehouden van het lopende onderzoek. In afwachting van de definitieve rapportage is de schoolmoestuin niet in gebruik genomen.
De definitieve resultaten zijn op 15 mei 2023 gedeeld met het schoolbestuur. Het schoolbestuur deelt de resultaten met ouders/verzorgers van de schoolgaande kinderen in de schoolnieuwsbrief.

De school(moes)tuin kan dus weer in gebruik worden genomen.

Milieu artikelen