HomeNieuwsEconomieGasboringen Beemster/Zeevang binnenkort van start

Gasboringen Beemster/Zeevang binnenkort van start


Binnenkort zal de eerste beitel de grond in zal gaan voor gasboringen in Noordbeemster. Daarvoor zijn de eerste delen van de boortoren in Noordbeemster aangekomen en naar verwachting zijn de boringen deze week gestart. Eind maart werd bekend dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) twee extra putten in Noordbeemster zou gaan boren.

Inmiddels is de benodigde boortoren daarvoor geplaatst.

Middelie-gasveld
Al sinds de jaren zestig wordt aardgas gewonnen uit het Middelie-gasveld. Hiertoe zijn in de jaren zestig twee locaties aangelegd in de gemeente Zeevang.
In de gemeente Beemster zijn in 2007 de bestaande locaties Westbeemster aan de Jisperweg en Middelie-300 aan de Havermeerweg in gebruik genomen. Op locatie Westbeemster vindt vanuit drie putten gasproductie plaats. Dit gas wordt door middel van een ondergrondse natgastransportleiding naar de locatie Middelie-300 getransporteerd om daar behandeld te worden. Op de locatie Middelie-300 zijn naast de gasbehandelingsinstallatie twee putten aanwezig, waarvan een produceert vanuit het Middelie-gasveld.  Nadat het gas van water is ontdaan wordt het geleverd aan het gasnet van Gasunie.

De boortoren die is geplaatst kwam van de NAM-locatie in Drenthe en is verplaatst naar de Havermeerweg in Noordbeemster. Op deze locatie zullen de twee putten worden geboord, in het zogenaamde Middelie-gasveld. Dit gasveld ligt onder de gemeenten Beemster en Zeevang. Het is een klein gasveld wat oorspronkelijk 11 miljard m3 gas bevatte en behoort tot een van de 175 kleine velden in Nederland.

Deze gasvelden zijn belangrijk voor de Nederlandse energievoorziening. Ze verzorgen gezamenlijk zo’n 30% van de energie in ons land. Sinds 1975 is al eenderde uit het Middelie-gasveld geproduceerd en met de twee nieuwe putten wordt naar verwachting nog eens circa 2-3 miljard m3 geproduceerd. Ter vergelijking: het Groningen-gasveld bevatte oorspronkelijk 2800 miljard m3 gas en is honderden malen groter dan dit kleine veld.

Gaswinning
Inclusief op- en afbouw van de boortoren duurt de eerste boring, die zo’n 2,5 kilometer diep gaan, ongeveer 2 maanden. Als er voldoende aardgas in de grond blijkt te zitten, gaat de NAM over tot winning van het gas. Hiervoor wordt dan een winningsinstallatie ter grootte van een fietsenschuur geplaatst op het Middelie-veld. De tweede boring is afhankelijk van het succes van de eerste, en start pas in het tweede kwartaal van 2016.

Zorgen in Beemster en Zeevang over gasboringen
De Beemster Polder Partij eist dat de NAM eerst een nulmeting doet alvorens naar gas te gaan boren. BPP dringt er bij het college van Beemster op aan dit bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij te bepleiten. De BPP verwijst naar een inloopbijeenkomst waar de NAM heeft gemeld dat bodemdaling tot maximaal zes centimeter kan plaatsvinden door gaswinning. Een nulmeting is volgens Nico de Lange van BBP nodig om schade te kunnen claimen: ,,Met name bij niet onderheide gebouwen kan schade ontstaan door aardbeving, hoe gering de kracht dan ook.’’ De partij verwacht echter geen ’Groningse toestanden’. ,,Maar preventief handelen door een nulmeting kan veel ellende voorkomen.’’

Ook in buurgemeente Zeevang zijn er zorgen over de gaswinning, die mede onder Zeevangs grondgebied gaat plaatsvinden. Burgemeester Karen Heerschop benadrukte tijdens een raadsvergadering dat de NAM wettelijk verplicht is schade die door de gaswinning wordt veroorzaakt te betalen. Zeevangs Belang wees op het belang van de ’omgekeerde bewijslast’ die op het punt staat ingevoerd te worden door de Tweede Kamer. NAM moet dan bij eventuele schade aan huizen bewijzen dat dit niet door de gaswinning komt. Zeevang gaat NAM oproepen de bewoners beter te informeren over de boringen, risico’s en eventuele schadevergoedingen.

Economie artikelen