HomeNieuwsEconomieExtra belastingheffing voor Ondernemersfonds aangehouden

Extra belastingheffing voor Ondernemersfonds aangehouden

feestverlichtingDe behandeling van het door de Ondernemers Federatie Purmerend (OFP) gewenste ondernemersfonds liep voor  de OFP uit op een teleurstelling. De commissie Algemene Zaken ( AZ) besloot met algemene stemmen dat het college een nieuw plan aan de commissie moet presenteren. Knelpunt is voor de Purmerendse politiek de wijze waarop het draagvlak voor de extra belastingverhoging is gepeild.

Ter verduidelijking een korte omschrijving van wat het Ondernemersfonds, beter bekend onder de naam “Leids model”, inhoudt. In Leiden is vanaf 2005 een ondernemersfonds opgericht. Ondernemers betalen meer Onroerend Zaak Belasting (OZB) en dat geld word dan gebruikt voor collectieve activiteiten. Onder deze collectieve activiteiten worden onder meer verstaan: het inrichten van de bedrijfsomgeving, beveiliging, bereikbaarheid, promotie en onderzoek, evenementen, sfeerverlichting, reclame-uitingen en centrale inkoop. Eigenlijk veel zaken die collectief geregeld kunnen worden.

De reden voor het oprichten van het fonds is, dat er nu in de winkelgebieden en op de industrieterreinen veel ondernemers niet bijdragen aan collectieve activiteiten en/of aan de ondernemersvereniging. Ze worden “Free Riders” genoemd. Eigenlijk is “profiteurs” een directere benaming. Voor de winkelgebieden betreft dit in Purmerend hoofdzakelijk ondernemers in het Centrumgebied.

Draagvlak voor de solidariteitsheffing vaag
Al meerdere malen werd dit onderwerp door de gemeenteraad behandeld. Het kwam eerder aan de orde in de raadsvergadering van oktober 2009, daarna in de commissievergadering van AZ en in de  raad, beiden in februari van dit jaar.Voor de vierde keer dus in de commissie AZ van donderdag 14 februari. En het ging toen weer mis. In deze raadsvergadering is de OFP gevraagd, die dit onderwerp als burgerinitiatief hadden ingediend, om een valide en betrouwbare draagvlakpeiling te houden onder de ondernemers.

De OFP stuurde vervolgens, in samenwerking met de gemeente, 2.495 ondernemers een mailing. Er was besloten er geen referendum van te maken, alleen als je tegen het op te richten fonds was moest je reageren. Van de 2.495 reageerden 373 ondernemers negatief. Dat staat gelijk aan ongeveer 15%. Juist in de op deze wijze gehouden draagvlakpeiling wrong voor de meeste partijen in de commissie de schoen. De Stadspartij mocht als eerste verwoorden in de commissie wat zij er van vonden. De Stadspartij maakte van het begin af duidelijk dat ze het absoluut niet eens waren met de wijze van draagvlakpeiling. Het tijdens de vakantieperiode houden van een draagvlakpeiling  was niet direct handig gekozen. Veel ondernemers waren in deze vakantieperiode onderbezet of zelfs gesloten. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het OFP de responstijd met enkele weken had verlengd had tot 7 september. Juist het niet vragen naar de stem van de voorstander geeft een vertekend beeld. Uit navraag door de Stadspartij bleek ook dat diverse wijkwinkelcentra, deze zijn doorgaans wel goed georganiseerd, tegen het vormen van een ondernemersfonds zijn.

De  Stadspartij was dan ook tegen het fonds. Naast de verkeerde draagvlakpeiling, omdat het ondernemersfonds wordt gefinancierd uit een extra OZB belasting van 15% voor alle panden die onder het zogenoemde “niet wonen” vallen. Hieronder vallen ook onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en sportcomplexen. In eerste instantie is er in de plannen wel opgenomen dat deze organisaties hun geld terug kunnen vragen. Dat veroorzaakt voor deze organisaties een hogere administratieve lastendruk en rondpompen van geld en dat is nu juist waar het gemeentebestuur een vermindering in wil realiseren .

De meeste partijen hadden min of meer dezelfde mening, met uitzondering van de PvdA, het AOV en Groen Links. Deze partijen waren voor oprichting van het ondernemersfonds. Door de fractie van  Leefbaar Purmerend werd een verzoenend voorstel gedaan om het onderwerp niet op de agenda van de raad te plaatsen. Het onderwerp gaat dan terug naar het college. Het college moet dan later met een nieuw voorstel komen in de commissie. In het nieuwe voorstel moet dan de meningspeiling dusdanig zijn opgesteld dat er een duidelijke aftekening van voor- en tegenstanders zichtbaar wordt.  Dit voorstel werd tenslotte met algemene stemmen aangenomen.

Winkeliers doven feestverlichting
Als actie van de ondernemers  tegen dit uitstel ging de  feestverlichting in het centrum van Purmerend afgelopen weekend niet aan. Ook het komend weekeinde blijft de verlichting uit in de winkelstraten. Met deze daad willen de aangesloten Purmerendse Centrum Ondernemers (PCO) in samenwerking met de ondernemersverenigingen, verenigd in de OFP, duidelijk maken dat zij niet langer een ‘nee’ tegen het ondernemersfonds accepteren en het publiek en politiek laten ervaren wat dat betekent.

ZIE OOK:

 

Economie artikelen