HomeNieuwsMilieuExcursie door het Purmerbos

Excursie door het Purmerbos

PurmerbosInge
Begin augustus is weer het jaarlijkse moment dat er hout geoogst gaat worden in het Purmerbos. Deze periode is het einde van het broedseizoen van de vogels. Omdat deze jaarlijkse kap veel vragen oproept stond er afgelopen weer een bericht in de krant dat mijn aandacht trok.

“Voorafgaand aan de kap kunnen belangstellende met de boswachter op 23 juli op de fiets tijdens de excursie uitleg krijgen over het beheer van het bos”.
 Op pad
Op deze zondagochtend om 10.00 ging ik samen met 13 andere belangstellenden onder leiding van boswachter Inga Tessel op de fiets het bos in. Dertig jaar geleden kreeg landbouwgrond de functie als recreatiegebied en productiebos. De ondergrond van zware klei en intensieve bemesting door het agrarisch gebruik maakte dat er met name essen en populieren zijn aangeplant. 
Na 15 jaar waren de eerste populieren klaar voor de kap. Op dat moment was er echter weinig belangstelling voor deze bomen en zijn ze blijven staan. Ook dunning bleef uit wat op dit moment nog zijn gevolgen heeft.
Het bos kan worden verdeeld in verschillende gebieden. Ongeveer de helft is toegankelijk voor honden die hier dan ook veel gebruik van maken. Een ander deel wordt aangeduid als natuurbos waar door het verbod voor honden de natuur meer rust krijgt wat goed te zien is aan het gebied.
 Veranderen van beheer
In de loop van de tijd is het beheer veranderd. Door de terugloop van de financiën met 60% is de noodzaak tot kap en verkoop hard nodig voor de inkomsten. Een groot deel van het hout wordt geleverd aan de biomassacentrale in Purmerend. Hiernaast verdwijnen de meeste Essen uit het bos door de essentaksterfte waar nog geen behandeling voor is
Jaarlijks worden eind februari nieuwe bomen gepland. Inmiddels wordt er gekozen voor meer diversiteit in aanplant van haagbeuken, elsen en eiken. Naaldbomen en beuken hebben hier geen kans door de natte kleigrond.
Ook komen er veel vragen over de aanwezige distels en brandnetels in het bos. Inga gaf aan dat deze vanzelf langzaam na een aantal jaren zullen verdwijnen als de samenstelling van de bodem veranderd. Dit zie je ook terug in het Amsterdamse Bos
Vol trots vertelde Inga over de bestrijding van de (buitenlandse)berenklauw. Na jaren is deze onder controle en vind alleen nog incidenteel besmetting vanuit de omgeving plaats. Wel is de inheemse berenklauw nog te vinden, die hoort in dit landschap maar geeft ook duidelijk minder overlast bij aanraking.
Flora en Fauna
Een deel van het Purmerbos is niet toegankelijk voor honden. Hierdoor zijn o.a. de vos, de hermelijn, fazanten, de groene specht en diverse muizensoorten weer teruggekeerd in dit gedeelte. Helaas kwamen we tijdens onze excursie tweemaal een hondenbezitter met hond tegen die door Inga werd aangesproken en gewezen op de bekeuring van 90 euro.
Verder is er nog het plukbos waar diverse bessen en kersen zijn aangeplant. Naast de excursies voor scholieren is dit gedeelte ook zeer aantrekkelijk voor vogels. Hiernaast zijn er gebieden met prachtige paddenstoelen in de buurt van het kabouterbos.
De voorkeur van Inga gaat echter uit naar het gedeelte dat dicht tegen Ilpendam aanligt en grotendeels terug is gegeven aan de natuur. Deels heeft het IVN het rietland in beheer maar verder is het vrij ontoegankelijk wat zorgt voor de aanwezigheid van de Noorse woelmuis, de kiekendief en heeft er een groep zilverreigers hun slaapplaats.
Naast alle nieuwe informatie over het Pumerbos heeft Inga haar enthousiasme voor dit gebied en de natuur aan ons overgebracht. Het is een jong gebied wat in de loop van de tijd steeds mooier en diverser zal worden. Voor Purmerenders een gebied om te ontdekken en van te genieten.

Milieu artikelen