HomeNieuwsEconomieErnstige tekort aan stroomnet maakt actieplan ministerie noodzakelijk

Ernstige tekort aan stroomnet maakt actieplan ministerie noodzakelijk


Er is meer vraag naar elektriciteit dan het stroomnet aankan. Dit landelijke probleem geldt uiteraard ook voor Purmerend. Het werk van netbeheerder Liander heeft dan ook gevolgen voor gemeente Purmerend. Niet alleen voor wat betreft de ruimtelijke inpassing maar ook voor de ambities op het gebied van wonen, economie, mobiliteit en de lokale opwekking van elektriciteit.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 6 februari nam de gemeenteraad van Purmerend kennis van hetgeen, Liander, Tennet en het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) uitleg gaven over de situatie.

Kijk en/of luister HIER naar de presentatie

Als snel werd tijdens de presentatie duidelijk dat er veel op ons afkomt. Het aantal transformatorhuisjes moet worden verdubbeld. 1 op 3 straten wordt opengebroken om duizenden kilometers extra elektriciteitskabel te leggen. Dat betreft dan alleen nog de laagspanning die woningen in de regel gebruiken.

We hebben het nog niet eens over de werkzaamheden t.b.v. het hoogspanningsnet (transport) en het middenspanningsnet (bedrijven)

De situatie is ernstig voor huishoudens enz.

Het ministerie van EZK heeft ondertussen een Actieagenda  gepresenteerd. Dit om de ernst van de situatie te benadrukken. Met de actieagenda nemen de betrokken partijen ook maatregelen om drukte op het laagspanningsnet tegen te gaan, waar onder andere huishoudens en kleine bedrijven op aangesloten zijn.

Het laagspanningsnet, dat lokaal elektriciteit vervoert naar huishoudens, organisaties en kleine bedrijven, loopt in toenemende mate tegen de grenzen aan. Onder meer door drukte op het midden- en hoogspanningsnet (de “snelwegen en provinciale wegen van het elektriciteitsnet”, waar eerder al maatregen voor aangekondigd werden) en doordat de vraag naar ruimte op het lokale stroomnet sneller groeit dan de netbeheerders het net uit kunnen breiden. Daarmee neemt het risico op storingen en wachtrijen voor nieuwe of zwaardere aansluitingen toe.

Uitbreiden stroomnet buurt voor buurt onder handen

Naar schatting moet er tussen de 80.000 en 105.000 kilometer kabel (2 keer de aarde rond) worden gelegd en 37.000 tot 54.000 elektriciteitshuisjes worden bijgebouwd tot 2035. Niet alleen een tekort aan personeel en materiaal vormt een uitdaging, maar ook het vinden van voldoende ruimte hiervoor.

De netbeheerders zijn met een buurtaanpak gestart. Dat betekent dat ze het elektriciteitsnet in een hele buurt in een keer toekomstbestendig maken. Zo komen alle buurten in Nederland de komende jaren aan de beurt. Netbeheerders kunnen hierdoor efficiënter werken en inwoners ervaren minder overlast in de straat. De netbeheerders werken hiervoor nauw samen met gemeentes.

Het is  nog niet duidelijk wanneer in Purmerend ook deze werkzaamheden starten.

 

Economie artikelen