Wie is Ernst Ankersmit?

Ernst is vanaf 1993 actief betrokken bij de Stadspartij. Hij is het op één na langste lid van de Stadspartij en onafgebroken actief partijlid.  Afwisselend zowel in de rol als fractieondersteuning, bestuurslid, raadslid en commissielid. Hij is tevens voorzitter van de Stadspartij.

Vrijwel alle zaken die de gemeenteraad behandelt zijn beheersmatig van aard en hebben niets te maken met een politieke rechts-links ideologie. Betrokkenheid bij de directe leefomgeving zijn de kernwaarden van een lokale partij. Van belang is dan ook om te luisteren naar wat leeft onder de Purmerenders en daarna een afweging te maken in het belang van de inwoners en de stad.

Word lid van de Stadspartij

Word nu lid van de Stadspartij
Purmerend en Beemster samen één prachtstad