HomeNieuwsMilieuEindrapport toekomstbestendigheid milieustraat niet eerder dan ergens eerste kwartaal 2020 gereed

Eindrapport toekomstbestendigheid milieustraat niet eerder dan ergens eerste kwartaal 2020 gereed

milieustraat
Eind vorig jaar is het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de milieustraat afgerond. Het onderzoek gaf aan dat toekomstbestendigheid van de milieustraat op de huidige locatie geen optie is en dat de optie om de milieustraat te verhuizen naar een nieuwe locatie met meer ruimte het beste is. Wethouder Van Meekeren laat in een bericht aan de raad weten dat de presentatie van het onderzoek rapport is vertraagd.

Het onderzoek advies was om de verschillende verhuis-scenario’s nader te onderzoeken. In een vervolgonderzoek dit jaar, zijn twee scenario’s van verhuizen nader onderzocht en globaal uitgewerkt. Het eindrapport van dit onderzoek is bijna gereed.

De oorspronkelijke planning was, dit eindrapport te presenteren in november of december. De laatste aspecten die in het rapport opgenomen moesten worden betroffen het kostenaspect en de fiscale consequenties van een verhuizing naar een andere locatie. Daarnaast wordt de mogelijke regionale functie nog verder onderzocht wat meer tijd vergt.
Het is van belang dat er een volledig beeld is van wat de consequenties van verhuizen zijn, in de breedste betekenis. ‘Wat betekent verhuizen voor de afvalstoffenheffing?’ en de fiscale consequenties voor verhuizen van (een deel van) de uitvoerende dienst naar een andere locatie. Dit, zijn onderwerpen die goed onderbouwd terug moeten komen in het rapport. Het streven is om te zorgen dat de mogelijke verhuizing geen negatief effect heeft op de afvalstoffenheffing. Ook de mogelijke toepassingen van de achterblijvende percelen aan de Van IJsendijkstraat spelen een rol.
Het uitzoeken en onderzoeken van het bovenstaande neemt uiteindelijk meer tijd in beslag dan verwacht. Gezien het belang van deze informatie in de besluitvorming, is ervoor gekozen om meer tijd hiervoor te nemen en de oplevering van het eindrapport en de daaraan gekoppelde presentatie te verschuiven naar begin van het nieuwe jaar. In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar wordt het rapport en de bijbehorende presentatie alsnog opgeleverd.

foto Stadspartij

Milieu artikelen