HomeNieuwsMilieuEerste paal Biomassacentrale “De Purmer” geslagen

Eerste paal Biomassacentrale “De Purmer” geslagen

 Biomassa3

De bouw van de biowarmtecentrale is nu definitief. Op donderdagmiddag 31 januari jl. is de eerste paal geslagen voor de bouw van deze centrale. Vele genodigden, waar onder de Stadspartij raadsleden Bert Meulenberg en Guus Jansen, woonden deze ceremoniële plechtigheid bij.

Om 14.00 uur heette de directeur Stadsverwarming Kees van der Klein de aanwezige welkom. In zijn welkomstwoord benadrukte hij het belang van de bouw van deze biomassacentrale. Van der Klein benadrukte dat de heipalen een onderdeel vormen van het fundament waarop de centrale wordt gebouwd. Dit kan ook worden gezien als het fundament van de nieuwe richting die Stadsverwarming Purmerend heeft gekozen. Nog duurzamer werken en het verder terugdringen van het warmteverlies zijn hierbij de hoofddoelen

Ongeveer 80% van de 25.000 aangesloten Purmerendse klanten zullen vanaf augustus 2014 hun warmte via deze duurzaam opgewekte wijze aangeleverd krijgen. De biomassacentrale wordt gestookt door middel van 100.000 ton houtsnippers per jaar. Voor de leverantie van deze houtsnippers heeft de stadsverwarming een langdurig contract afgesloten met Staatsbosbeheer. Voor zowel Staatsbosbeheer als de Stadsverwarming is dit een goede overeenkomst.

Staatsbosbeheer wordt van rijkswege gekort op zijn financiën en het leveren van deze houtsnippers levert zo extra inkomsten op. Voor de Stadsverwarming is het overgaan van gas op houtsnippers van belang om de gewenste duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Van der Klein benadrukte in zijn toespraak dat ook de resterende 20% zal worden verduurzaamd. Na Van der Klein nam wethouder Berent Daan (Economische Zaken) het woord. Hij verwoorde het belang voor Purmerend van de bouw van deze biomassacentrale. Met name de vermindering van 50.000 ton CO2 is van groot belang voor het milieu.

De derde spreker deze middag was gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland. Als voorzitter van samenwerkingsverband Energy Board wees ook hij op het belang van deze CO2 -besparing. Als laatste betraden de leerlingen van groep 5 van basisschool De Akker het podium. Zij mochten de nieuwe naam van de biomassacentrale onthullen. De ceremonie werd afgesloten met het symbolisch slaan van de eerste paal. Er was een ouderwetse heistelling opgesteld waaraan een heiblok moest worden bediend door acht aanwezigen. Jaap Bond, Berent Daan, Kees van der Klein en 5 helpers (foto) sloegen door het fysiek bedienen van dit heiblok de heipaal enkele tientallen centimeters de bouwgrond in. In augustus 2014 wordt de biomassacentrale in gebruik genomen en zal het al duurzame Purmerend nog duurzamer worden.

Milieu artikelen