HomeNieuwsEconomieEenmalige verruiming openingstijden supermarkten feestdagen

Eenmalige verruiming openingstijden supermarkten feestdagen

Foto Stadspartij

Door een brief aan de gemeenteraad wordt deze geïnformeerd over een eenmalige verruiming van de openingstijden van de supermarkten ronde aankomende feestdagen.

De supermarktenbranche (vertegenwoordigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL) verwacht grote drukte in aanloop naar de aankomende feestdagen. Zij vraagt landelijk de colleges zoveel mogelijk winkeluren beschikbaar te stellen om de grote aantallen klanten beter te kunnen spreiden en daarmee de veiligheid en ruimte voor de klanten te kunnen waarborgen. Eveneens vraagt het CBL om verruiming van de venstertijden voor nachtelijke bevoorrading.

Lokaal vraagt Albert Heijn XL aan de Burg. D. Kooimanweg 16 specifiek om verruiming van de winkeltijden op de dagen voor Kerst.

Gelet op het kunnen spreiden van de bezoekersaantallen bij supermarkten in aanloop naar de feestdagen is het college bereid de verzoeken van Albert Heijn XL en CBL gedeeltelijk in te willigen en middels een toestemming af te wijken van de Winkeltijdenverordening.

Gedeeltelijke toewijzing van de aanvraag van Albert Heijn XL en het CBL gaat concreet om de volgende tegemoetkoming, geldend voor alle in Purmerend gevestigde supermarkten:

  • Zondag 20 december van 7.00 tot 22.00 u (eenmalige afwijking van de Winkeltijdenverordening Purmerend 2013)

  • Donderdag 24 december van 7.00 tot 22.00 u (ontheffing op grond van artikel 6 Winkeltijdenverordening Purmerend 2013)

Op grond van de Winkeltijdenverordening Purmerend 2013 mogen winkels op zon- en feestdagen van 09:00 tot 20:00 geopend zijn. Burgemeester en wethouders kunnen hier middels een vrijstelling alleen van afwijken als het om Goede Vrijdag en 24 december na 19:00 uur gaat. Op de aanvraag van donderdag 24 december is deze mogelijkheid van toepassing. Gelet op de bijzondere omstandigheden en hierboven aangegeven redenen wil het college, met betrekking tot zondag 20 december, overgaan tot eenmalige afwijking van de Winkeltijdenverordening Purmerend 2013 ten aanzien van dit verzoek.

Het college geeft hiermee geen akkoord op de gevraagde nachtelijke bevoorrading en opening tussen 6.00 en 7.00 u en tussen 22.00 en 0.00 u, gezien de kans op overlast voor omwonenden. Daarbij nemen we in ogenschouw dat de Purmerendse Winkeltijdenverordening reeds voorziet in ruime openingstijden voor de detailhandel.

Bij deze eenmalige verruiming zal het college de supermarkten met klem adviseren dat zij extra maatregelen nemen om de veiligheid voor bezoekers te optimaliseren en eventuele overlast (van o.m. hangjeugd) tegen te gaan. Politie geeft hierbij enkele concrete maatregelen aan die in het advies aan de supermarkten worden gecommuniceerd.

Economie artikelen