Milieu
Home Nieuws Milieu Een vijfde Nederlanders verandert mening over aardgas door corona

Een vijfde Nederlanders verandert mening over aardgas door corona

Gasvrij1
Gasvrij pilotwoningen Overwhere foto Stadspartij

Steeds minder mensen in Nederland vinden het een goed idee om van het aardgas af te gaan. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van HIER. In 2017 vond 58% van de Nederlanders het nog een goed idee, terwijl dat dit jaar nog maar 45% is. Hoe komt dat eigenlijk? In een persbericht legt directeur Eva van der Weiden van Stichting HIER het uit. 
Negentien procent van de Nederlanders heeft hun mening over aardgasvrij wonen aangepast door de coronacrisis. 8 procent geeft aan dat we juist nu moeten investeren en 9 procent vindt juist dat de crisis al zoveel geld kost, dat dit niet het moment is om te investeren. Dat blijkt uit een jaarlijkse peiling van klimaatstichting HIER door Peil.nl onder 5.104 respondenten. Over het algemeen neemt het draagvlak voor aardgasvrij wonen verder af, het aantal uitgesproken tegenstanders groeide sinds 2017 zelfs met 17 procent.
Naast de laatste stand van zaken op het gebied van aardgas, wilde HIER ook weten of de coronacrisis de mening van de respondenten heeft veranderd over duurzaamheid en het klimaat in het algemeen. Dat blijkt bij bijna een vijfde zo te zijn. 13 Procent zegt het nu belangrijker te vinden, 6 procent juist minder belangrijk.
Eva van der Weiden van HIER: “We begrijpen natuurlijk dat veel mensen nu wel iets anders aan hun hoofd hebben en zich mogelijk ook zorgen maken over geld. Tegelijkertijd zie ik dat de coronacrisis een nieuwe mindset brengt: mensen zien nu dat wat je doet er wel degelijk toe doet, ook al ben je maar 1 van die 17 miljoen mensen. Het zou geweldig zijn als dat ook een ander licht werpt op wat je doet voor het klimaat, maar ik snap dat die vlieger niet zomaar op gaat: het resultaat van 1,5 meter afstand houden is al na drie weken zichtbaar. Flatten the curve van klimaatverandering gaat over decennia. Toch hoop ik dat dit iets in ons heeft opgeroepen dat we ook kunnen aanboren bij crises die moeilijker te overzien zijn.”

Grafiek 1: Heeft de coronacrisis uw mening over aardgasvrij wonen veranderd?

Aardbevingen in Groningen minder belangrijk, behalve voor Groningers

Nederlanders werden de laatste jaren steeds minder enthousiast over het stoppen met aardgas; 45 procent is nu voor en 45 procent is tegen. In 2017 was nog 58 procent voor en 28 procent tegen. De voorstanders geven het klimaatprobleem als belangrijkste reden aan (25%), waar dat vorig jaar nog de aardbevingen in Groningen waren (18% in 2019, nu gedaald naar 9%). De meest genoemde redenen van de tegenstanders zijn ‘Weer zo’n linkse hype’ (16%) en dat we aardgas nodig hebben (13%, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar).
Het percentage tegenstanders is in Drenthe het hoogste (29% voor, 57% tegen), op de voet gevolgd door Zeeland. De voorstanders wonen, niet verrassend, in Groningen (69% voor, 29% tegen). In Groningen heeft slechts 1 procent geen mening over het onderwerp, waar dat in Flevoland 17 procent is.
Eva van der Weiden: “Wij vermoeden dat het draagvlak afneemt omdat wonen zonder aardgas voor mensen dichterbij komt; dan komen de zorgen ook dichterbij. Er zijn nog nauwelijks succesverhalen in de bestaande bouw en de meeste gemeenten slagen er niet in om de bewoners een aantrekkelijk aanbod te doen. We hebben wel iedereen nodig want alleen in samenwerking met bewoners kunnen we straks van het aardgas af. Daar hebben we dus met z’n allen nog veel werk te doen.”

Grafiek 2: Bent u het ermee eens dat Nederlandse huishoudens moeten stoppen met het gebruik van aardgas?

Elektrische oplossingen steeds populairder
Inmiddels weten de meeste Nederlanders wel van de plannen dat huishoudens gaan stoppen met het gebruik van aardgas. In 2016 wist slechts 14 procent dit, maar dit jaar was dat al 86 procent (sinds vorig jaar 10% gestegen). Men ziet het meest op tegen de kosten (41%).
Elektrische oplossingen, zoals warmtepompen, zijn het meest populaire alternatief voor aardgas; 23 procent van de ondervraagden geeft deze optie de voorkeur (20% in 2019) en 12 procent kiest voor een warmtenet. Het enthousiasme voor warmtenetten neemt daarmee 2 procent af ten opzichte van vorig jaar. Eva van der Weiden: “Interessant voor gemeenten, want die gaan komend jaar bekend maken hoe ze in de komende jaren van het aardgas af willen. In veel gevallen zal een warmtenet kostentechnisch gezien, ook voor bewoners, het gunstigst zijn. Maar aan het draagvlak daarvoor valt dus nog wel iets te doen.”
  • Lees hier het nieuwsbericht van RTL nieuws terug
  • Via www.hierverwarmt.nl informeert HIER bewoners over wonen zonder aardgas.

Milieu artikelen

Bewonersinitiatieven hondenbeleid Weidevenne, De Gors en Wheermolen

Bewonersgroepen in de wijken Wheermolen, De Gors en Weidevenne (HOP-commissies), kwamen eind 2019 met plannen om de regels voor het uitlaten van honden te...

Berekening toont aan: Slim veehouderijpakket oplossing klimaatcrisis in landbouw

Hervorming van de Nederlandse veeteelt leidt tot 89 procent minder broeikasgassen in de sector en een dramatische afname van stikstofuitstoot. Dit blijkt uit een...

Stop per direct met de bijstook van biomassa in kolencentrales

Milieuorganisaties Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds, en de Natuur en Milieufederaties roepen minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat op...

Verduurzamen eigen woning financieel onaantrekkelijk

Zonder aanvullend beleid zal de bijdrage van huiseigenaren aan het halen van het Klimaatakkoord fors minder zijn dan waar de overheid nu mee rekent....

Wob: Wiebes blijft grote vervuilers subsidiëren op kosten van mkb

Niet de 12 grootste vervuilers uit de staal-, olie en chemische industrie, maar vooral mkb-bedrijven als fietsfabrikanten en koekjesfabrieken draaien op voor de verduurzaming...

Bewoners maken van Westerdraay een groen pareltje in Overwhere

In de zoektocht naar mogelijke woningbouwlocaties kwam twee jaar geleden de Westerdraay in beeld. Een grasveld, ingeklemd tussen de Beemster Ringvaart, de Overweerse Polderdijk...

Meer biodiversiteit in bermen

  De provincie Noord-Holland beheert kilometers aan bermen langs haar wegen en vaarwegen. Dat biedt kansen om de biodiversiteit in Noord-Holland te versterken. De provincie hanteert...

Een vijfde Nederlanders verandert mening over aardgas door corona

Steeds minder mensen in Nederland vinden het een goed idee om van het aardgas af te gaan. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van HIER. In...