HomeNieuwsEconomie€ 3,7 miljoen voor duurzaam voedsel

€ 3,7 miljoen voor duurzaam voedsel

Beemster producten
foto Stadspartij

De provincie Noord-Holland gaat in 2021 en 2022 € 3,7 miljoen inzetten voor het uitvoeren van de Voedselvisie.

De provincie wil subsidie verstrekken aan 16 projecten en samenwerkingen ondersteunen die bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem.

In de Voedselvisie 2020-2030 staan de kansen en uitdagingen om te komen tot een duurzaam voedselsysteem. Noord-Holland streeft naar een schone en veilige productie van gezond, betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen. Dat betekent: gezonde verdienmodellen voor ondernemers, maar ook doen wat goed is voor mens en dier, het klimaat, bodem, water en biodiversiteit. Om tot een duurzaam voedselsysteem te komen is het nodig dat alle partijen in de voedselketen een steentje bijdragen. De provincie wil dit stimuleren en een aantal projecten financieel ondersteunen.

Gedeputeerde landbouw Ilse Zaal: “Een provincie kan de transitie van het voedselsysteem niet alleen realiseren. Daar is het hele netwerk voor nodig. Met een financiële ondersteuning en versterken van het netwerk kunnen wij wel een belangrijke steun in de rug geven. Heel veel partijen hebben met ons meegedacht om de voedselvisie vorm te geven. Nu is het tijd om samen met hen projecten te gaan realiseren waar het hele voedselsysteem straks van kan profiteren. “

De provincie gaat zich vooral inzetten om de volgende resultaten te bereiken:

  • In 2030 is de grondgebonden landbouw natuurinclusief

    Regeneratieve landbouw: het produceren van voedsel waarbij niet tégen maar vóór de natuur wordt gewerkt. Een gezond ecosysteem is belangrijk voor het gezond houden van de bodem en het draagt ook bij bijvoorbeeld schone lucht en schoon water. 

  • In 2030 zijn kringlopen op een zo laag mogelijk niveau gesloten

    Kringlooplandbouw: het efficiënt produceren van voedsel in kringlopen, zodat schade aan het ecosysteem (water, bodem, lucht) voorkomen en hersteld wordt. Daarbij wordt ook rekening gehouden met dierenwelzijn. Ook het opnieuw terugwinnen van eiwitten en compost uit reststromen van voedsel, het terugwinnen van fosfaten uit reststromen van onder andere rioolwater, een optimale uitruil van veevoer en mest tussen agrarisch ondernemers onderling maken onderdeel uit van dit thema.

  • In 2030 eten we 25% uit de regio

    Korte keten: De korte voedselketen is een voedselketen waarin je tussen producent en consument zo min mogelijk partijen zoals verwerkers, handelshuizen en tussenhandelaren aantreft. Hierdoor wordt de verbinding tussen producent en consument directer en hechter en houden zij de prijs en kwaliteit meer in eigen hand. Ook is er meer ruimte voor eigen initiatieven en samenwerking met aandacht voor duurzaamheid, dierenwelzijn en gezondheid.

Subsidie en netwerk

De eerste subsidieregelingen worden in 2021 opengesteld. De provincie plaatst deze regelingen op haar website. Daarnaast deelt de provincie kennis en initiatieven op het netwerkplatform www.boerenbusinessinbalans.nl. Via de Noord-Holland voedsel initiatievenkaart kunnen ondernemers ook eigen projecten zichtbaar maken.

Meer informatie staat in de Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 (dowload pdf, 1.16 Mb)

Economie artikelen