HomeNieuwsMilieuDuurzaamheidsmaatregelen Multifunctionele Sporthal

Duurzaamheidsmaatregelen Multifunctionele Sporthal

nieuwesporthalgpr
Onlangs heeft wethouder Roald Helm de gemeenteraad geïnformeerd over de duuzaamheidsmaatregelen m.b.t. de in aanbouw zijnde nieuwe multifunctionele sporthal.

Met de bouw van de multifunctionele sporthal wordt een ambitieus duurzaamheidsniveau nagestreefd; zowel op het gebied van materiaalgebruik, energieopwekking en -gebruik, maar ook op het gebied van maatschappelijke duurzaamheid.

Voor het meten van de duurzaamheidsaspecten wordt in dit project gebruik gemaakt van de GPR-gebouw rekenmethodiek. Met de meetmethode GPR Gebouw meet men de duurzaamheid van bestaande gebouwen, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw. Tijdens iedere fase van duurzaam bouwen: beleid, ontwerp, realisatie en renovatie.

GPR meet op een schaal van 1 tot 10 ook op de aspecten Ener ie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Het bouwplan van bouwer Vaessen zit haalt een GPR score van 8,6.

Duurzaamheidsaspecten in direct verband met de hal zijn onder andere:

Zonnepanelen, Stadsverwarming, Uitgebreide isolatie voor stabiel klimaat, Lage CO2 productie vanwege aangepaste uitvoeringsmethodiek, (Warm-)waterbesparende maatregelen, Energiemonitoring, Toepassing van regionale grondstoffen en producten, Toepassing van herbruikbare materialen en hergebruik van materialen, Onderhoudsarme materialen in interieur en exterieur

Op het gebied van maatschappelijke duurzaamheid wordt een aantal vacatures op de bouw ingevuld met langdurig werkloze Purmerenders/moeilijk bemiddelbare Purmerenders teneinde hen een faire kans op de arbeidsmarkt te kunnen geven door het opdoen van werkervaring.

Milieu artikelen