HomeNieuwsEconomieDuizend extra banen voor jongeren bij gemeenten

Duizend extra banen voor jongeren bij gemeenten


Er komen bij de gemeenten duizend extra banen voor jongeren bij. Ook stellen gemeenten 730 banen beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking.

Aanvaardbaar niveau

Die afspraak hebben vakbonden en de Vereniging van Gemeenten (VNG) met elkaar gemaakt in een nieuwe kortdurende cao voor gemeenteambtenaren. De 1000 extra banen voor jongeren komen bovenop de afspraak uit het vorige cao-akkoord 1500 jongeren te laten instromen. Onderdeel van de deal tussen de vakbonden en werkgever is ook te bekijken hoe onzekere, flexibele banen verder kunnen worden beperkt. De bij het cao betrokken partijen doen bovendien een onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een verhoging van de vervoersvergoedingen voor dienstreizen. Die zijn al heel lang niet meer verhoogd en zouden via een centrale afspraak op ‘een aanvaardbaar niveau’ kunnen worden gebracht.

Meer koopkracht

Dat alles staat in het principeakkoord dat vakbonden en VNG gisteren bereikten. In het akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de loonsverhoging voor gemeenteambtenaren. De naar schatting 165.000 werknemers gaan er tot 1 mei 2017 in totaal 3,4 procent op vooruit. Daarmee is de loonstijging forser dan veel andere cao’s. Vakbond CNV spreekt van een ‘fatsoenlijke loonsverhoging’. Cao-onderhandelaar Bert de Haas van FNV Overheid gebruikt andere woorden. ‘Dit akkoord is een waardering voor de mensen die op het stadhuis werken, de wijken schoonhouden of branden bestrijden. Zij krijgen meer koopkracht en zekerheid’, zegt hij.
 
WW-reparatie

De Haas is verder verheugd dat vakbonden en werkgever goede afspraken gemaakt over de reparatie van de WW. De reparatie van de duur en de opbouw van de WW biedt volgens hem mensen meer zekerheid. ‘De verslechtering die het kabinet heeft bepaald, wordt met dit cao-akkoord volledig hersteld. De premie die werknemers hiervoor inleggen bedraagt 0,1 procent’, aldus de Haas. ‘Dit is een solidaire regeling, omdat iedereen hieraan bijdraagt. De sociale zekerheid blijft voor het gemeentepersoneel op peil en dat is een goed voorbeeld voor andere sectoren.’

Versobering pensioenregeling

Er is echter één belangrijke kanttekening: de gemeenteambtenaren betalen de verhoging ten dele zelf. Ze betalen minder premie voor hun pensioen, waar een versobering van de pensioenregeling tegenover staat. Dezelfde regeling is toegepast bij de cao voor rijksambtenaren.

Het principeakkoord wordt de komende weken voorgelegd aan de leden van de vakbonden en van de VNG. Pas na instemming van de achterban wordt het akkoord definitief. Het VNG-bestuur kan het akkoord daarom op zijn vroegst bekrachtigen op 31 maart.

Economie artikelen