HomeNieuwsEconomieDieren supermarkt Jumper mag naar De Koog

Dieren supermarkt Jumper mag naar De Koog

jumper
Met 28 stemmen vóór en 7 stemmen tegen heeft de raad de bestemmingsplannen
vastgesteld voor zowel de bedrijventerreinen De Koog, Baanstee-Oost en -West, als voor Overwhere-Zuid en het Wagenweggebied.

Een amendement over een nauwere definitie van de perifere detailhandel in de bestemmingsplannen haalde het net niet.
Het CDA, gesteund door de PvdA, één lid van Trots, het AOV, de SP en GroenLinks, wilde hiermee voorkomen dat een grote dierenwinkel zich in een van deze gebieden kan vestigen.

De overige fracties wilden echter niet het vrije ondernemingschap belemmeren. Tijdens de commissievergaderingen was door de Stadspartij vastgesteld dat een dergelijke zaak in de overige winkelgebieden van Purmerend niet te weren zou zijn. Woordvoerder Ankersmit noemde toen de lege supermarkt in het Makado als mogelijke locatie. Hetzelfde argument ontdekte tijdens de raadsvergadering ook Leefbaar Purmerend die daardoor van fervent tegenstander van Jumper veranderde in een voorstander van Jumper op een bedrijventerrein. Liever daar dan in de binnenstad liet Leefbaar op het laatste moment weten. Daarmee de stemming beslissend.

Met het vaststellen heeft de raad met 24 stemmen voor en 11 stemmen tegen (PvdA, D66, GroenLinks) eveneens een amendement van de VVD aangenomen over het intact laten van de bestemming van een bedrijfswoning op het bedrijventerrein.
Voor: VVD, PvdA, AOV, D66, Leefbaar Purmerend, Trots, Stadspartij
Tegen: CDA, SP, GroenLinks

Economie artikelen