HomeNieuwsVeiligheidDe Stadspartij voorkomt "onlogische" regelgeving

De Stadspartij voorkomt “onlogische” regelgeving

motorboot.jpg
Terwijl de raad worstelt met een poging om minder regels te creëren, en daarvoor zelfs een workshop van de Vereniging Nederlandse Gemeenten over heeft op 4 maart a.s. onder het motto: Minder regels, meer service, wordt de gemeenteraad van Purmerend verrast met twee onzinnige uitbreidingsregels voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wat is het geval. In het raadsforum Algemene Zaken (AZ) van 19 februari jl. werden nieuwe regels voorgesteld voor het varen met motorbootjes en voor het sluiten van woningen en bijbehorende erf indien overtreding van de Opiumwet plaatsvindt.

De motorbootjes

Het voorstel van het college over de motorbootjes behelsde de maatregel om vanwege de geluidshinder de vaarsnelheid te verlagen tot 6 km/u. Dat is een vreemd argument omdat er bootjes zijn die minder dan 6 km/u varen en meer herrie maken en er vaartuigen zijn die aanmerkelijk harder varen dan 6 km/u die veel minder geluid produceren.

Niets was in het voorstel over onveiligheid, oeverschade of ander milieuschade te vinden. Die argumenten bestaan kennelijk niet. Raadslid Ernst Ankersmit (foto) van de Stadspartij wees op deze onlogica. De burgemeester kon enige verbijstering niet onderdrukken toen hij de merkwaardige motivering nog eens nalas in zijn raadsvoorstel. Op basis van wat het college van B&W nu voorstelt kon ook hij niet anders concluderen dan dat de raad geen behoorlijk besluit kan nemen. De burgemeester zal het voorstel opnieuw wegen en zonodig met een aangepaste redactie wederom aan de raad voorleggen.ernst ankersmit.jpg

De Opiumwet

Het voorstel van het college noemde een recente wijziging van de Opiumwet als reden waarom de Algemeen Plaatselijke Verordening moet worden veranderd. Ankersmit hekelde het argument ‘recent’. Deze recente wijziging dateert namelijk al van 1 november 2007, bijna zestien maanden geleden.

Bovendien staat wat het college voorstelt om op te nemen nu juist al vanaf 1 november 2007 in de wet. En wat de wet regelt is overbodig in een plaatselijk verordening. De burgemeester is bij wet dus reeds bevoegd om bestuursdwang toe te passen in woningen en/of lokalen of bijbehorende erven als de Opiumwet wordt overtreden.

Ook op dit punt kon de burgemeester niet anders dan het voorstel terugnemen en er nog eens met eigen ogen kritisch naar kijken. Ankersmit drong er nog wel bij de burgemeester op aan om als deze een dergelijke overtreding waarnam, direct in te grijpen en niet achter de studeertafel te blijven zitten.

Veiligheid artikelen