HomeNieuwsMilieuD66 stelt vragen over de herkomst van de verstookte houtsnippers door de...

D66 stelt vragen over de herkomst van de verstookte houtsnippers door de Stadsverwarming

StadverwHA
De afgelopen weken zijn er veel berichten over het kappen van bomen door onder andere Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in het nieuws geweest. De problematiek houdt de gemoederen bezig en er komen steeds meer alarmerende berichten over het gebruik van deze biomassa als energieopwekker. Ook op deze website valt hierover meer te lezen.

D66 stelt interessante vragen

De Stadsverwarming Purmerend stookt houtsnippers die afkomstig zijn uit bossen van Staatsbosbeheer. Hierover heeft D66 Purmerend de volgende opmerkelijke en interessante vragen gesteld.
De Stadsverwarming geeft op haar website aan dat de houtsnippers een bijproduct zijn uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. De vraag van D66 is nu of de gemeente Purmerend een garantie of verklaring van Staatsbosbeheer heeft gekregen dat alle geleverde houtsnippers daadwerkelijk komen van een niet bruikbaar bijproduct en/of uit productiebossen.
Opmerkelijk verschil tussen leverhoeveelheid en verstookte hoeveelheid

Op de website van de Stadsverwarming staat dat de BioWarmteCentrale 100.000 ton biomassa (houtsnippers) verstookt per jaar. De houtsnippers komen beschikbaar uit het terreinbeheer van Staatsbosbeheer.
In het jaarverslag 2017 van SBB staat echter:
“Er is in 2017 ruim 52.000 ton houtige biomassa geleverd aan de markt. Mede via zijn deelnemingen levert Staatsbosbeheer biomassa aan innovatieve projecten, zoals Stadsverwarming Purmerend en Avantium Delfzijl”.

D66 vraagt het college een verklaring te geven over het verschil in tonnen biomassa die zijn opgestookt in de Stadsverwarming en de tonnen biomassa die geleverd zijn door Staatsbosbeheer.
Tot slot wil D66 weten of de Stadsverwarming ook nog inzet op andere bronnen om in de (nabije) toekomst het gebruik van biomassa te kunnen verminderen.

foto Stadspartij

Milieu artikelen