HomeNieuwsEconomieCPB: gigabezuinigingen onvermijdelijk

CPB: gigabezuinigingen onvermijdelijk

bezuinigen
De overheidsfinanciën lopen op langere termijn volledig uit de hand. Tot aan 2015 moet er structureel 29 miljard worden bezuinigd, gemiddeld 1750 euro per Nederlander.

Dat blijkt uit een verkenning van het Centraal Planbureau (CPB) van de economische ontwikkelingen in de volgende kabinetsperiode. Het CPB voorspelt voor 2015 een begrotingstekort van 2,9 procent van het bruto binnenlands product, terwijl dan een overschot van 1,5 procent nodig is om te voorkomen dat later de overheidsfinanciën ontsporen en de staatsschuld explodeert.

De rekenmeesters spreken in hun verkenning van een forse opgave, vergelijkbaar met die aan het begin van de jaren tachtig, die de komende kabinetsperioden een grote inzet van politici vraagt.

Uit de cijfers komt naar voren dat de economische groei zich dit en volgend jaar weliswaar herstelt, met respectievelijk 1,5 en 2 procent, maar dat de gevolgen van de crisis vooral op langere termijn merkbaar zijn. Door hogere belastinginkomsten en dalende werkloosheid daalt het begrotingstekort nog de komende jaren, tot 2,9 procent in 2015. Voor dit jaar wordt een tekort van 6,3 procent voorspeld.

Bij ongewijzigd beleid is de verwachte economische groei de komende kabinetsperiode 1,75 procent. De werkloosheid daalt van 6,5 procent in 2011 naar 5,25 procent in 2015. De koopkracht stijgt in die periode met gemiddeld 0,25 procent.
De hoge kosten op langere termijn zijn het gevolg van de recessie, met een historische krimp van 4 procent vorig jaar, en een hogere levensverwachting. Nederland is door de economische crisis ongeveer 5 procent van zijn bruto binnenlands product kwijt, het totaal wat in ons land wordt geproduceerd. Dit verlies wordt naar verwachting niet meer goed gemaakt. Daarbovenop gaat het CPB ook uit van een fors hogere levensverwachting wat de overheid meer geld kost aan onder meer zorg en AOW. De levensverwachting op 65-jarige leeftijd neemt tot 2060 toe met 3,5 jaar.

De voorspellingen zijn van belang voor de politieke partijen die de komende weken hun verkiezingsprogramma’s afronden, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni. Zij hielden al rekening met forse ingrepen. Het kabinet heeft vorig jaar ambtenaren gevraagd te zoeken naar mogelijkheden om structureel 35 miljard euro te bezuinigen. Hun resultaten worden over twee weken verwacht.

 

Bron: rePublic

Economie artikelen