HomeNieuwsVeiligheidConvenant Integrale Aanpak Hennepkwekerijen Zaanstreek-Waterland

Convenant Integrale Aanpak Hennepkwekerijen Zaanstreek-Waterland

hennep
In de regio Zaanstreek-Waterland worden regelmatig hennepkwekerijen aangetroffen. Het exploiteren van een hennepkwekerij is strafbaar, veroorzaakt overlast en gevaarzetting (veelal brandgevaar) en tast het woon- en leefklimaat van de omgeving en het veiligheidsgevoel van omwonenden aan. De criminele activiteiten zijn schadelijk voor de rechtsorde, de samenleving, de leefbaarheid in de woonomgeving, het woningaanbod, de openbare orde en veiligheid en het maatschappelijk aanzien van de gemeente.

Om de problematiek aan te pakken hebben de gemeenten in de regio veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, de politie, het openbaar ministerie, de netbeheerder, de belastingdienst en de woningcorporaties in juni 2008 een convenant betreffende de gezamenlijke aanpak van de teelt van hennep ondertekend. Afgesproken is dat een jaar na ondertekening een evaluatie plaats zou vinden. Naar aanleiding van de evaluatie is besloten het bestaande convenant te herzien.

De voornaamste herzieningen betreffen:

  • een regionaal gecoördineerde aanpak door alle betrokken partners;
  • een gestructureerde informatie-uitwisseling tussen alle betrokken partners;
  • het verwelkomen van twee nieuwe partners, namelijk de Uitkeringsinstantie UWV
  • en PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland;
  • het bestuurlijk handhavend optreden van de gemeente in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Het nieuwe convenant loopt tot 1 oktober 2012 en wordt, indien geen van de partners voortijdig bezwaar maakt, stilzwijgend verlengd met een periode van 2 jaar.

Reageer op dit artikel

Volg ons ook op Twitter, via: @Stadspartij

Veiligheid artikelen