HomeNieuwsMilieuChemievrij onkruid bestrijden op verhardingen levert zelfde kwaliteit op

Chemievrij onkruid bestrijden op verhardingen levert zelfde kwaliteit op

onkruidbestrijding
Verhardingen zijn net zo goed onkruidvrij te houden zonder inzet van chemische middelen dan bij manieren waarbij glyfosaat wordt ingezet. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek in drie Nederlandse gemeenten dat plaatsvond in het kader van het project ‘Schoon Water voor Brabant’. CLM en Eco Consult hebben gedurende het hele jaar 2012 het onkruidbeheer op verhardingen in de Brabantse gemeenten Helmond en Someren en de Gelderse gemeente Duiven beoordeeld. Het bleek dat de chemievrije methoden zoals de inzet van heet water en hete lucht dezelfde en vaak zelfs een betere kwaliteit opleveren dan wanneer er glyfosaat wordt toegepast.

Er bestond tot dusver het idee dat de kwaliteit van niet-chemische technieken te kort schiet. Volgens de onderzoekers hebben het werken met beeldbestekken én de innovatie van een aantal technieken hierin verandering gebracht. Dat komt tot uiting in de resultaten in de onderzochte gemeenten. Het onderzoek krijgt nog een vervolg in 2013.

Het is bij het onderhoud van de openbare ruimte ook moeilijker geworden om met glyfosaat nog dezelfde kwaliteit te behalen als in het verleden. De regels zijn aangescherpt. Er mogen maximaal twee spuitrondes zijn, waarbij de dosering glyfosaat en – indien van toepassing – MCPA aan maximum hoeveelheden zijn gebonden. Bovendien kende 2012 lange periodes waarin niet gespoten mocht worden vanwege de neerslagverwachting.

bron: Tuin&Landschap, 25/07/13

Milieu artikelen