HomeNieuwsVeiligheidCarbidschieten in Purmerend verboden

Carbidschieten in Purmerend verboden

carbid5.jpg
Bij de gemeente Purmerend zijn signalen binnengekomen dat er bij de inwoners van Purmerend plannen zouden bestaan om tijdens de jaarwisseling met carbid te gaan schieten. Het college van burgemeester en wethouders gaat daarom de gemeenteraad voorstellen om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen. Met de wijziging wil het college het vervoeren of gebruik van carbid verbieden.

Carbidschieten is het laten ontploffen van carbidgas bijvoorbeeld in een melkbus. Carbidschieten was in vroeger dagen een oud gebruik waarbij met men behulp van een brok carbid en een stevige (melk)bus flinke knallen liet horen om de boze geesten voor het nieuwe jaar te verjagen. Deze carbiddreunen waren op het platteland tot ver in de omliggende dorpen te horen. In veel plattelandsgebieden in Nederland behoort het carbidschieten no steeds tot de categorie vuurwerk dat met oud en nieuw moet worden gehoord. In vergelijking met de illegale knallers van vandaag de dag zijn deze carbidknallen overdonderend en letterlijk oorverdovend.

Uit overleg met de politie is gebleken dat er behoefte is om op te kunnen treden tegen carbidschieten.Bij het carbidschieten wordt de melkbus vaak afgesloten met een deksel om zo de knal maar hard mals mogelijk te maken.Maar ook de bus kan zo uit elkaar knallen, met alle gevolgen van dien. Landelijk zijn er geen regels tegen carbidschieten dus dient het op Purmerends niveau te worden geregeld. De politie kan hier nu niet goed tegen optreden. Door de APV te wijzigen kan de politie er straks tegen optreden. In het raadsforum Algemene Zaken (AZ) van donderdag 11 december a.s. wordt een voorstel hiertoe behandeld.

Veiligheid artikelen