HomeNieuwsMilieuBurgers let op uw zaak!

Burgers let op uw zaak!

roald column.jpgWethouder Kireger houdt woord : nieuwe wijze van inzameling van huishoudelijk afval gevolg minder groen, minder parkeervakken en meer ongemak

De afvalinzameling in Purmerend gaat ingrijpend veranderen. Over enkele maanden worden de afvalcontainers vervangen, er komen nieuwe vuilnisauto’s en er worden nieuwe aanbiedplaatsen aangewezen.
Alle huishoudens ontvangen een uitnodiging voor een informatieavond waar u uitleg over het nieuwe systeem krijgt. Denk niet: "het zal wel goed zijn", want er zijn op veel plaatsen ingrijpende wijzigingen te verwachten. Alle aanbiedplaatsen moeten opnieuw worden ingericht om bereikbaar te zijn voor de huisvuilauto met grijparm.
Daar zijn kleine tot grote ingrepen het gevolg van, bovendien zullen veel aanbiedplaatsen gaan veranderen. Burgers kunnen daardoor ook zomaar vele meters verder hun aanbiedplaats toegewezen krijgen.
Parkeerplaatsen verdwijnen of worden op ophaaldagen onbruikbaar als parkeerplaats, groen zal eraan moeten geloven. Allemaal zaken waarom de Stadspartij de ingreep niet zag zitten, maar de partij was een roepende in de woestijn.
De gemeente nodigt per brief bewoners uit om de voor hen gewijzigde situatie te bekijken en op inspraakavonden daarover hun ‘zegje’ te doen.
Als u als bewoner denkt ‘het zal wel goed komen’ dan kunt u van een koude kermis thuis komen. Ga daarom kijken wat de gevolgen voor u zijn en laat uw mening niet pas blijken als het kwaad al is geschied.

Wethouder Krieger heeft woord gehouden. Bij zijn aantreden( 2002) als wethouder zei hij:
"Ik ga er een "klerezooi’ van maken."
We zijn over de helft van zijn wethouderschap en zie hier de resultaten. Verkeersinfarct in de binnenstad door het ¼ rotondemodel; de burgers in de Gors-Zuid opzadelen met niet schone en kapotte straatstenen en nu het nieuwe ophaalsysteem van de huishoudelijke afval.
Op zijn lijst staat nog het parkeerdek op de Schapenmarkt en de herinrichting van de Koemarkt. Krieger is wel één van de weinige politici van de landelijke partijen die wel zijn beloftes nakomt.

Nogmaals: ‘Burgers let op uw zaak !’

Milieu artikelen