HomeNieuwsVeiligheidBurgemeester heeft zorgen over rijksbeleid cannabisteelt

Burgemeester heeft zorgen over rijksbeleid cannabisteelt

hennep
Op 6 maart jl. heeft de gemeenteraad van Purmerend een motie aangenomen van D66 en GroenLinks over de
ondertekening van het manifest Joint Regulation. Dit manifest roept de landelijke politiek op om oplossingen te zoeken voor legale cannabisteelt.

De burgemeester heeft, na de behandeling van de motie in de raad, aangegeven de voorgestelde aanpak onvoldragen te vinden en daarom de motie niet te zullen uitvoeren. Wel heeft hij nu een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie opgesteld. Alvorens deze op te sturen en wil hij graag met de raadscommissie Algemene Zaken donderdagavond 17 april a.s. van gedachten wisselen over deze brief.

 

Hieronder de tekst van de conceptbrief van burgemeester Bijl:

 

 ‘Aan de Minister van Veiligheid en Justitie

 Onderwerp: beleid verkoop cannabis

 Geachte minister,

 Het huidige gedoogbeleid waarin de verkoop van cannabis vanuit coffeeshops is toegestaan maar waarin de teelt van deze drugs illegaal is, stelt de samenleving voor een ernstig dilemma. Om een aantal plausibele redenen wordt de verkoop van soft drugs toegestaan, terwijl bescherming van de gezondheid van de gebruiker ontbreekt. Ook brengt de productie van cannabis veiligheidsrisico’s en criminaliteit met zich mee.

 

In toenemende mate worden bestuurders in de steden met dit dilemma geconfronteerd zonder dat een oplossing naderbij komt. Het is u bekend dat een aantal gemeentelijke bestuurders om deze reden het manifest Joint Regulation van 31 januari 2014 heeft ondertekend in de hoop dat de landelijke invoering van gecertificeerde en gereguleerde cannabisteelt zorgt voor het aanpakken van de gesignaleerde problemen.

Ook de gemeenteraad van Purmerend is gesproken over het ondertekenen van het manifest. De gemeenteraad heeft in meerderheid een motie van D66 aangenomen waarin ik als burgemeester wordt verzocht het manifest te ondertekenen. Ik heb de raad aangegeven dat ik de zorg over de huidige aanpak deel, maar dat ik de voorgestelde aanpak vooralsnog onvoldragen vind. Om deze reden heb ik aangegeven de motie niet te zullen uitvoeren.

Wel vind ik het van groot belang de bij de raad en bij mij levende zorg aan u over te brengen.

Tot dusverre hebt u een negatief standpunt ingenomen ten aanzien van de in het manifest voorgestelde aanpak. Ook de leiding van de nationale politie heeft zich in deze zin uitgelaten.

Naar mijn mening gebiedt de realiteit vast te stellen dat het huidige beleid tegen zijn grenzen aan schuurt. Ook is er onvoldoende resultaat te verwachten van het intensiveren van de opsporing en bestraffing van illegale cannabisteelt.

Naar mijn idee is het van groot belang dat er landelijk naar een nieuw stelsel wordt toegewerkt waarbij cannabisteelt wordt gereguleerd.
Hierbij dienen rijksoverheid en gemeenten niet tegenover elkaar te staan maar elkaar te ondersteunen.

Van veel betekenis is dat de integriteit en veiligheid van alle betrokkenen hierbij goed in het oog te houden.

Ik geef u dringend in overweging samen met de staatssecretaris van Volksgezondheid, de VNG en de Tweede Kamer te zoeken naar een begaanbare uitweg uit deze maatschappelijk ongewenste situatie.

Een afschrift van deze brief zend ik naar de staatssecretaris van Volksgezondheid, de VNG en de leden van de Tweede Kamer.

Met vriendelijke groet,

Don Bijl

Burgemeester van Purmerend.’

 

ZIE OOK:

 


Veiligheid artikelen