Veiligheid
Home Nieuws Veiligheid Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

coffeeshop
Foto Stadspartij

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eerst vastgesteld in januari 1997. In dit beleid is onder meer vastgelegd dat er bij wijze van experiment in Purmerend twee coffeeshops zouden worden gedoogd. Dit beleid gold in eerste instantie tot 1 januari 2001. In 2000 is dit beleid geëvalueerd en is besloten om het beleid, zoals opgesteld in 1997, ongewijzigd in stand te laten. Omdat de Nota uit 1997 in de loop van de tijd uit de pas is geraakt met landelijke ontwikkelingen, wordt de Nota uit 1997 met dit nieuwe beleid gewijzigd.
De belangrijkste elementen die gewijzigd moeten worden, zijn:
  • Inkorten van het beleid ten opzichte van de Nota uit 1997;
  • Wijzigen van de looptijd van de gedoogverklaring van 3 naar 5 jaar en het paralell laten lopen van de gedoogverklaring met de benodigde exploitatievergunning voor een horecabedrijf;
  • Toevoeging van het Ingezetenencriterium aan de AHOJG-criteria;
  • Toevoeging van het Afstandscriterium;
  • Duidelijker beschrijving van de procedure waarop een vrijgekomen gedoogverklaring wordt verdeeld. In het verlengde daarvan ook de keuze van de burgemeester om de gedoogverklaring en de exploitatievergunning niet als schaarse rechten te zien.
De uitgangspunten van de Nota uit 1997 blijven verder grotendeels overeind. Zo wordt ingezet op bestrijding van de overlast, het tegengaan van criminele activiteiten en criminele organisaties en het beschermen van kwetsbare groepen, waaronder jongeren en de gebruiker.

Ook wordt de verplichting tot cannabisvoorlichting opnieuw als voorwaarde gesteld aan het verkrijgen van een gedoogverklaring. Preventieve interventies voor het verminderen van cannabisgebruik, het informeren over risico’s van cannabisgebruik en het in een vroeg stadium signaleren van problemen of doorverwijzen naar hulpverlening blijft van groot belang bij het tegengaan van middelenverslaving. Coffeeshophouders hebben daar een grote mate van verantwoordelijkheid in. Al het personeel van een coffeeshop is verplicht een training te volgen als het gaat om informeren van bezoekers over middelenmisbruik, gezondheidsrisico’s en het herkennen van problematisch gebruik.

Aan de gemeenteraad wordt het overgelaten om tot uiterlijk 9 maart aan te geven of het onderwerp behandeld moet worden. Gebeurt dit niet dan wordt er van uitgegaan dat er geen wensen en bedenkingen zijn.
Lees HIER het raadsvoorstel.

foto Stadspartij

Veiligheid artikelen

Gemeenten positief over Wet aanpak woonoverlast

Gemeenten zijn over het algemeen positief over de Wet aanpak woonoverlast. Dat blijkt uit een onderzoek van de VNG en het ministerie van BZK...

Versterking Wheredijk

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren zij of de dijken nog veilig zijn. Uit toetsing blijkt dat...

Memo burgemeester over vuurwerk: verbod of niet

Burgemeester Don Bijl heeft in een memo de discussie met de gemeenteraad geopend over de eventuele invoering van een vuurwerkverbod. In de inleiding van zijn...

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eerst vastgesteld in januari 1997. In dit beleid is onder...

Burgemeester Bijl uit zorgen over politiecapaciteit in Purmerend

Tijdens een bijeenkomst van het RBOP (Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie) d.d. 14 november 2019 is er uitvoerig gesproken over de stand van zaken politiecapaciteit...

Politie stopt met cameratoezicht in Purmerend

Sinds 2011 wordt er door de politie live cameratoezicht toegepast via camera’s die in de binnenstad hangen. De politie heeft onlangs laten weten dat...

Burgemeester sluit drugspand

Burgemeester Bijl heeft vrijdag 10 januari 2020 een drugspand aan de Cantekoogweg voor drie maanden gesloten. In het pand is een hennepkwekerij aangetroffen. De...

Leeghwaterbad nog niet roestvast staal bestendig

Er is veel onduidelijkheid over de regels rond het toepassen van roestvast staal (RVS)in zwembaden. Gemeenten en inspectiebureaus hanteren de regels vaak soepeler dan...