HomeNieuwsVeiligheidBurgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

coffeeshop
Foto Stadspartij
Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eerst vastgesteld in januari 1997. In dit beleid is onder meer vastgelegd dat er bij wijze van experiment in Purmerend twee coffeeshops zouden worden gedoogd. Dit beleid gold in eerste instantie tot 1 januari 2001. In 2000 is dit beleid geëvalueerd en is besloten om het beleid, zoals opgesteld in 1997, ongewijzigd in stand te laten. Omdat de Nota uit 1997 in de loop van de tijd uit de pas is geraakt met landelijke ontwikkelingen, wordt de Nota uit 1997 met dit nieuwe beleid gewijzigd.
De belangrijkste elementen die gewijzigd moeten worden, zijn:
  • Inkorten van het beleid ten opzichte van de Nota uit 1997;
  • Wijzigen van de looptijd van de gedoogverklaring van 3 naar 5 jaar en het paralell laten lopen van de gedoogverklaring met de benodigde exploitatievergunning voor een horecabedrijf;
  • Toevoeging van het Ingezetenencriterium aan de AHOJG-criteria;
  • Toevoeging van het Afstandscriterium;
  • Duidelijker beschrijving van de procedure waarop een vrijgekomen gedoogverklaring wordt verdeeld. In het verlengde daarvan ook de keuze van de burgemeester om de gedoogverklaring en de exploitatievergunning niet als schaarse rechten te zien.
De uitgangspunten van de Nota uit 1997 blijven verder grotendeels overeind. Zo wordt ingezet op bestrijding van de overlast, het tegengaan van criminele activiteiten en criminele organisaties en het beschermen van kwetsbare groepen, waaronder jongeren en de gebruiker.

Ook wordt de verplichting tot cannabisvoorlichting opnieuw als voorwaarde gesteld aan het verkrijgen van een gedoogverklaring. Preventieve interventies voor het verminderen van cannabisgebruik, het informeren over risico’s van cannabisgebruik en het in een vroeg stadium signaleren van problemen of doorverwijzen naar hulpverlening blijft van groot belang bij het tegengaan van middelenverslaving. Coffeeshophouders hebben daar een grote mate van verantwoordelijkheid in. Al het personeel van een coffeeshop is verplicht een training te volgen als het gaat om informeren van bezoekers over middelenmisbruik, gezondheidsrisico’s en het herkennen van problematisch gebruik.

Aan de gemeenteraad wordt het overgelaten om tot uiterlijk 9 maart aan te geven of het onderwerp behandeld moet worden. Gebeurt dit niet dan wordt er van uitgegaan dat er geen wensen en bedenkingen zijn.
Lees HIER het raadsvoorstel.

foto Stadspartij

Veiligheid artikelen