HomeNieuwsVeiligheidBrandweer voldoet ruim aan de opkomstnormen

Brandweer voldoet ruim aan de opkomstnormen

brandweerb
Conform zijn toezegging in april 2010, heeft burgemeester Don Bijl de rapportage over de opkomsttijden van de brandweer in 2010 aan de gemeenteraad gestuurd.
In 94 % van alle gevallen was de brandweer op tijd voor brandmeldingen. Dit is ruim boven de norm van 90%. In 98 % van alle gevallen was de brandweer op tijd voor de hulpverlening. Dit is ruimschoots binnen de norm.

In juni 2005 heeft de gemeenteraad besloten tot invoering van een 24-uurs aanwezigheid bij de brandweer ter verbetering van de opkomsttijden. Het betreft de eerste tankautospuit met een bemanning van 6 beroeps. Op dat moment voldeed slechts 60% van alle uitrukken voor brand aan de landelijke norm Deze bepaalt dat de brandweer in stedelijk gebied in minimaal 90% van de gevallen binnen 8 minuten ter plaatse moet zijn. Voor hulpverlening geldt 15 minuten. De Stadspartij heeft zich toentertijd sterk ingezet voor het raadsvoorstel ter verbetering van de opkomsttijden. Toenmalig raadslid Ernst Ankersmit toont zich dan ook erg ingenomen met het nu te constateren resultaat.

Nieuwe organisatie

Per 1 januari 2010  is de 24-uurs organisatie volledig van start gegaan. In aanvulling op de eerste uitrukploeg is er altijd 8 man in de stad geconsigneerd om de tweede uitruk of de bijzondere voertuigen (duikwagen, hulpverleningswagen, hoogwerker) te bemannen.

Voor verdere opschaling worden vrije ploegen opgeroepen of bijstand uit de regio ingeschakeld. In 2010 is de brandweer 693 maal uitgerukt waarvan 173 maal alleen door de 24-uurs organisatie. In 305 gevallen betrof het een hulpverlening en in 388 optreden bij brand of brandmelding. In de bijlage treft u de specificatie aan naar de aard van het incident. Door het snel ter plaatse zijn bij uitslaande branden zoals Zeilemaker in de Purmer is grote schade naar de omgeving voorkomen. Ook is door de snelle assistentie bij zware verkeersongevallen het letsel zo veel mogelijk beperkt gebleven.

Speciale bijstand

Naast het optreden in de stad verzorgt Purmerend de water ongevallen in de regio en de assistentie ambulance bij het afhijsen van slachtoffers met behulp van de hoogwerker of de bijstand voor brandoverslag. In 2010 is de brandweer hiervoor resp. 72 en 32 maal ingezet. De kosten van deze speciale bijstand worden in rekening gebracht.

ZIE OOK:

Bron: memo burgemeester

  • Bron: memo burgemeester

Veiligheid artikelen