HomeNieuwsVeiligheidBrandweer Purmerend per 1 januari 2014 naar Veiligheidsregio

Brandweer Purmerend per 1 januari 2014 naar Veiligheidsregio

brandweer_1831
De gemeente Purmerend heft de eigen brandweer op per 1 januari 2014 en draagt alle taken over aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. (VrZW).

De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) bepaalt dat gemeenten met een gemeentelijke brandweer deze moeten opheffen en de brandweertaken moeten overdragen aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio. De diensten – en de kwaliteit daarvan – die werden geleverd door de lokale korpsen, worden ook geleverd door VrZW.

De gemeente Purmerend neemt ruim 25% van de kosten van VrZW voor haar rekening, exclusief de huisvesting, die in eigendom bij de gemeente blijft. Na realisatie van de taakstelling van 10%, betekent dit een bijdrage van jaarlijks 5,8 miljoen euro per 2014.

De nieuwe organisatie is in de uitvoering sterk decentraal georganiseerd vanwege de binding en de motivatie van vrijwilligers die vaak gekoppeld is aan de lokale situatie; ook waarborgt dat de informatiebehoefte van de burgemeester.
Er wordt ondanks de decentrale opzet zo veel mogelijk op dezelfde wijze gewerkt volgens één kwaliteitsniveau. Op deze manier vindt ontwikkeling en verspreiding van kennis en kunde plaats. Een deel van de medewerkers wordt overdag op verschillende locaties gehuisvest, vanwege de operationele dekking. Hiermee wordt ook de relatie met de lokale situatie behouden.  

De gemeenteraad moet instemmen met de financiële consequenties en met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling VrZw.

Veiligheid artikelen