HomeNieuwsVeiligheidBrandveiligheid bij zorginstellingen in orde

Brandveiligheid bij zorginstellingen in orde


Er is geen sprake van brandonveilige situaties bij zorginstellingen in Purmerend. Burgemeester en Wethouders schreven dit als antwoord op vragen van Stadspartij raadslid Helana Aslander.

Aanleiding voor de vragen was een rapport in Noord-Brabant naar de brandveiligheid van zorginstellingen. Daar bleek bij een recente controle 89 procent van de onderzochte instellingen niet te voldoen aan de brandveiligheidseisen. 72% van de gemeenten in Noord Brabant houden hier geen of onvoldoende toezicht op.

Helana Aslander wilde daarop weten hoe het met de brandveiligheid en de controle daarop in Purmerend is gesteld. Het college laat weten dat er in Purmerend geen reden is om dergelijke toestand te veronderstellen.

Periodieke controle

In totaal vallen er 11 instellingen onder het toezicht van de gemeente. De controles worden uitgevoerd door de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Medewerkers van deze dienst gaan twee keer per jaar bij die instellingen langs voor zowel reguliere controle als voor ontruimingsoefeningen en het geven van voorlichting. Toezicht en handhaving zijn geregeld in de nota vergunningen, toezicht en handhaving. Ook de gemeentelijke bouwinspectie voert controles uit. 
 
Dat geldt ook voor instellingen waar wonen met zorg wordt gecombineerd.  In de gemeente Purmerend vallen 16 objecten onder deze categorie. Er zijn 6 overtredingen geconstateerd in 2014/2015. Hiervan zijn 5 overtredingen beëindigd. Op dit moment loopt van 1 overtreding nog een begunstigingstermijn om de overtreding te herstellen. Expliciet is en wordt er tijdens deze controles bij de woonfunctie voor zorg aandacht besteed aan zelfsluitende deuren in de subbrandcompartimenten. In 2015 zijn daar geen overtredingen van geconstateerd.

Veiligheid artikelen