HomeNieuwsVeiligheidBouw parkeergarage stadhuis (tijdelijk) stilgelegd

Bouw parkeergarage stadhuis (tijdelijk) stilgelegd

Bouw parkeergarage stadhuis
foto Stadspartij


Wethouder Coen Lageveen deelde voorafgaande aan de raadsvergadering van donderdag 21 april namens het college mee dat de werkzaamheden aan de parkeergarage voor het stadhuis  zijn stilgelegd.

De bouw loopt voorspoedig, het diepste punt van het grootste deel van de parkeergarage is bereikt. Eerder werd afgesproken dat de grondbewegingen continu worden gemonitord. Donderdagmiddag werd geconstateerd dat bij de hoekwoning grenzend aan de bouwput verzakkingen zijn geconstateerd. Zoals het er nu naar uitziet levert het geen acuut gevaar op, maar voor de zekerheid wordt er naar onderzoek naar de situatie gedaan.

Een en ander is in goed overleg met de aannemer besloten. Zodra er meer bekend is over de situatie zal de wethouder de raad nader informeren.

Veiligheid artikelen