HomeNieuwsMilieuBotulisme uitgebroken in Purmerend

Botulisme uitgebroken in Purmerend

botulismebord
Onderzoek naar de doodsoorzaak van de vele eenden in de Bottersloot heeft uitgewezen dat botulisme de boosdoener is.
In allerijl heeft de gemeente Purmerend dan ook borden geplaatst. In een algemeen persbericht waarschuwt de gemeente de burgers. Ondertussen sterven er nog steeds eenden daar helpen geen borden tegen.

Bewoners van de Bottersloot en omgeving zijn nog steeds tot laat in de avond druk doende om zieke en dode dieren uit het water te halen. De geïmproviseerde vogelopvang draait op volle toeren. Veel zieke dieren halen het, helaas ook een aantal niet. Veel burgers laten weten boos te zijn over de plotselinge sterfte van zoveel dieren. Boosheid die omslaat in verontwaardiging als ze horen dat het te voorkomen was geweest als het waterbeheer van de Bottersloot door het Hoogheemraadschap goed zou zijn uitgevoerd.

Oorzaak botulisme
In de bodem van watergangen leeft een veelheid van bacteriën. Sommige daarvan kunnen onder bepaalde omstandigheden zeer schadelijk zijn voor de gezondheid van dieren, omdat zij de ziekte botulisme veroorzaken. Deze bacteriën worden actief als hun omgeving warm en zuurstofloos is en er kadavers aanwezig zijn. Ze vermenigvuldigen zich dan razendsnel. Stilstaand water in een ondiepe sloot nabij een riooloverstort of in een park met veel watervogels kan een ideale broedplaats voor deze bacteriën worden. Precies de situatie dus die zich in de Bottersloot voordoet en waar de bewoners al jaren (sinds 2007) vruchteloos tegen waarschuwen. 

Verschillende soorten gif
De bacteriën scheiden verschillende soorten gif uit, die aangeduid worden met de letters A tot en met G. Mensen zijn gevoelig voor A, B en E. Besmettingen met dit type zijn gelukkig al tientallen jaren niet meer voorgekomen. Het meest komt type C voor. Type C is niet gevaarlijk voor mensen, maar kan uitgebreide sterfte onder eenden en vissen veroorzaken. Hoewel de gemeente het niet als zodanig stelt moet worden aangenomen dat het om deze varriant gaat in Purmerend.

Watergangen op diepte en in beweging
Waterschappen proberen botulisme te voorkomen door de watergangen op diepte en in beweging te houden. Als toch besmetting optreedt, dan helpt het waterschap de gemeente bij het verwijderen van de dode dieren. Juist tegen de rol in dit dierendrama van het  waterschap lopen de bewoners van de Botterstraat te hoop. Verwaarlozing van het waterbeheer wordt het Hoogheemraadschap verweten. Teveel bagger en te weinig doorstroming wijzen de bewoners aan als de boosdoener van de eendensterfte.

Eenden niet voeren
Botulisme komt vaker voor op plaatsen waar grote aantallen eenden aanwezig zijn. Voer de eenden in warme zomers niet, om grote concentraties te voorkomen. Zo laat de gemeente weten. Waarom de eendensterfte juist in Purmerend toeslaat en elders, waar ook veel eenden rondzwemmen niet, wordt niet toegelicht. Daarmee gaat de gemeente stilletjes voorbij aan de eerdere waarschuwingen van de bewoners over het inactieve optreden van het waterschap.

Meld dode dieren
Treft u dode eenden of vissen aan en vermoed u botulisme, meld het dan tijdens kantooruren bij het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente: 452 452, of ’s avonds en in het weekend bij de wachtdienst: 430 333.

ZIE OOK:

 Externe links:

01-08-2010 Uw nieuws: massale eendensterfte (Hart van Nederland)
02-08-2010 RTVNH (Nieuws)

 

Bron: Gemeente Purmerend

Milieu artikelen