HomeNieuwsMilieuBottersloot wordt weer gezond

Bottersloot wordt weer gezond

baggeren1
Voor de bewoners aan de Bottersloot kon het jaar niet beter beginnen. In de 3e week van januari zijn de lang gewenste uitbaggeringwerkzaamheden van de Bottersloot van start gegaan. Op 17 januari zagen de bewoners dat de firma Jonk uit Kwadijk was uitgerukt, met groot materiaal, om de Bottersloot en de daaraan verbonden waterlopen op de gewenste diepte te brengen.

Bewoners uit de omgeving van de Bottersloot zijn opgelucht dat de baggerwerkzaamheden eindelijk worden uitgevoerd. De al jaren achtereen voorkomende botulisme vergiftiging van het water van de Bottersloot behoort nu hopelijk tot het verleden. Jaren achtereen zijn er tientallen watervogels, voornamelijk eenden, omgekomen. Een groep bewoners uit de Botterstraat, onder aanvoering van Helana Aslander en Menno Hoogeveen, trokken zich het lot van de besmette watervogels erg aan. Met name Helana Aslander heeft diverse eenden van een wisse dood gered, maar toch zijn er nog velen een onnodige dood gestorven.

De sterfte onder de watervogels heeft bij deze groep bewoners geleid tot het voeren van actie richting de beheerder van de waterloop, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).  Ook de Gemeente en de Stadspartij hebben, ieder afzonderlijk,  actie ondernomen richting het HHNK. De druk die er door al deze partijen werd uitgeoefend heeft er uiteindelijk toe geleid dat de baggerwerkzaamheden vervroegd worden uitgevoerd.

Het baggerenbaggerbeugel
Baggerwerkzaamheden worden tegenwoordig uitgevoerd zonder dat daar mankracht aan te pas komt. In vroeger jaren werd een sloot uitgebaggerd met behulp van de baggerbeugel. De baggeraar die deze beugel in zijn dagtaak moest hanteren was aan het eind van de dag kompleet uitgeteld. Tegenwoordig zet een baggerbedrijf modern materiaal in dat wordt bedient door ervaren machinisten.  Er wordt op een centraal punt een hijskraan opgesteld voorzien van een baggerknijper. Een baggerduwboot, voortgetrokken door een staalkabel, vaart heen en weer door de sloot.

Voorop de boot is een groot uitschuifbaar rek gemonteerd. Met dit rek duwt de boot de bagger naar het eind van de sloot onder het bereik van de kraan. De kraan schept vervolgens de bagger in een, op een vrachtwagen geplaatste, vloeistofdichte container. De bagger wordt afgevoerd naar een baggerdepot. Bij de baggerwerkzaamheden in de Bottersloot worden honderden m3 slib verwijderd. Per dag wordt naar schatting 300 á 350 m3 bagger afgevoerd naar een baggerdepot in Wognum.

Termijn van baggeren
Naast bagger wordt er ook divers gedumpt afval uit de sloot opgevist zoals fietsen, autobanden en zelfs een kluis. De medewerkers van Jonk meten, na uitvoering van de baggerwerkzaamheden, of de sloot weer op de juiste diepte is. De diepte die bereikt moet zijn na de baggerwerkzaamheden is tussen de 95 en 100 cm. Als alle werkzaamheden door de firma Jonk zijn afgerond, de baggerwerkzaamheden in dit deel duren naar verwachting t/m 21 januari,  zal er nog een eindinspectie worden gedaan door specialisten van NHHK. In totaal wordt ruim 9.300 m3 baggerspecie verwijderd uit de volgende watervakken:

  • baggeren2begonnen wordt met de sloot tussen het spoortunneltje bij de Botterstraat en het gemaal aan de Wheredijk,
  • tegelijkertijd wordt begonnen met het baggeren van de sloten langs Kadijkerkoog en door de Molenkoog(langs Nieuwe Gouw, Flevostraat, Spinnenkop, Wipmolen, Standaardmolen, Spinnenkop, Bergmolen en Koogsingel),
  • de waterloop langs het Doplaantje tussen Hoornselaan en Burgemeester Kooimanweg,
  • de sloot langs de Laan der Continenten tussen afslag rijksweg A7 en spoorlijn Zaandam-Hoorn.

De werkzaamheden zijn voor het broedseizoen (half maart 2011) afgerond. Na afronding van alle baggerwerkzaamheden zal de gemeente Purmerend de beschoeiing vernieuwen.

Felicitaties
De Stadspartij feliciteert de bewoners van de Botterstraat en omgeving met het behaalde resultaat. Hopelijk zal het botulisme nu voor vele jaren weg blijven zodat de omwonenden van de waterlopen in de Wheermolen weer jaren kunnen genieten van een gezonde populatie van ganzen, eenden en andere waterbewoners.

baggeren4ZIE OOK:

Milieu artikelen