HomeNieuwsVeiligheidBodemdaling: “Wel urgent, niet acuut”

Bodemdaling: “Wel urgent, niet acuut”

Weidegebied
Bodemdaling beperken of een halt toeroepen is een enorme opgave in oppervlakte, maatschappelijke impact en in financiële zin. Met de aanpak kan niet gewacht worden, maar er is wel tijd om met verstandige, beproefde en kosteneffectieve maatregelen te komen die werken. Samengevat: “Wel urgent, niet acuut.”
Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van Cees Veerman (oud-minister van Landbouw) die een consultatieronde in het veld heeft gehouden over de aanpak van bodemdaling. Zijn inventarisatie en advies staan in het rapport ‘Haren kost geen tijd!’ (pdf, 1,65 Mb), dat vandaag aan gedeputeerde Esther Rommel is overhandigd.
Gedeputeerde Esther Rommel: “Bodemdaling is 1 van onze speerpunten in het coalitieakkoord en dus een prioriteit voor ons college. De uitkomsten van Cees Veerman vind ik daarom zo belangrijk omdat we hiermee tot nieuwe gesprekken en afspraken kunnen komen met de mensen in het veld. De eerste stap is dus gezet en na de zomer gaan we verder om bodemdaling samen aan te pakken.”
Cees Veerman heeft in opdracht van de provincie gesproken met vertegenwoordigers van agrariërs, natuurorganisaties, inwoners, gemeenten en waterschappen om te horen wat hun wensen, randvoorwaarden en inbreng zijn om de bodemdaling in veenweidegebieden af te remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen.
Cees Veerman: “Er is veel stille kennis in het gebied bij de mensen die er al jaren wonen en werken. Benut die kennis. Ga het gebied in. Je zult welwillendheid en zorgen ontmoeten. Maar iedereen houdt van het gebied. Natuurlijk zijn er belangentegenstellingen, maar er is geen sfeer van wantrouwen. Iedereen wil aan het gebied werken.”
Het advies van Veerman bevat aanbevelingen hoe het programma bodemdaling kan worden opgebouwd. Een paar van deze aanbevelingen zijn een ‘reset’ op het proces tot nu toe, versterking van het en een gebiedsgewijze (maatwerk) aanpak. Gedeputeerde Staten zullen na de zomer 2019 besluiten wat dit betekent voor het op te stellen programma bodemdaling veenweiden.
Provinciale Staten (PS) hebben eind 2018 richtinggevende uitspraken gedaan over een op te stellen programma bodemdaling dat in 2020 moet starten. Een van de uitspraken was om alle partners zorgvuldig te betrekken.
De provincie wil de bodemdaling en de CO2-uitstoot aanpakken door gebiedsgericht en samen met de partners die daar mede voor verantwoordelijk zijn de bodemdaling in veenweidegebieden af te remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen. Dat is complex en vraagt innovaties en onderzoek en medewerking van veel partijen.

foto Stadspartij

Veiligheid artikelen