HomeNieuwsEconomieBinnensteden als fundament voor economische transitie

Binnensteden als fundament voor economische transitie

Binnenlands bestuur: Wethouders luiden noodklok voor de binnensteden

Foto Stadspartij

Binnensteden en dorpskernen vormen een belangrijke economische en sociale motor. Voor de regio en ook als centrum van de samenleving in dorpen en steden. De coronamaatregelen hebben (bestaande) knelpunten blootgelegd en nieuwe mogelijkheden zichtbaar gemaakt.

Dat maakt het nog belangrijker dat gemeenten, samen met ondernemers en andere (overheids)partners, werken aan robuuste duurzame en toekomstbestendige transitie in binnensteden en dorpskernen. Wat is daarvoor nodig, wat kunnen ondernemers en inwoners zelf en wat is er van andere partijen nodig? Dat is onderzocht en samengevat in het rapport ‘Herstel van binnensteden: wat is er nodig voor een vitale en duurzame binnenstad?’ (een uitgave van Platform31, tot stand gekomen in opdracht van de G40, in nauwe samenwerking met de VNG in het kader van de Taskforce economisch herstel en transitie).

Knelpunten lokale en regionale economie

‘Herstel van binnensteden’ vormt een stappenplan dat allereerst ingaat op de knelpunten die nu spelen en wat de gevolgen zijn als nu niet wordt ingegrepen. Hoewel op landelijk niveau de economie voorspoedig herstelt, is dat in de haarvaten van de lokale economie soms totaal niet het geval. Als het fundament van de lokale en regionale economie afbrokkelt, kan dat de bredere functie van de stad (als hart) doen haperen.

Agenda voor de toekomstige binnenstad

De volgende stap is het bepalen van de agenda voor de toekomstige binnenstad: hoe kunnen we de knelpunten aanpakken, de kansen verzilveren en samenwerken aan duurzame vitaliteit? Het aanpakken van de binnenstad is een samenspel tussen de verschillende binnenstadspartijen. De gemeente is niet alleen betrokken in het samenspel op verschillende manieren (meervoudig sturen) maar heeft daarnaast ook een arrangerende rol in het samenspel als geheel.

Bijdrage van provincies en het rijk gevraagd

Een goede samenwerking is geen gegeven: net als bij spiermassa groeien de verbindingen met gebruik en nemen ze af bij stilstand. Samenwerken is een werkwoord. Wat staat samenwerkende partijen te doen om de economische motor te doen draaien en het hart te doen kloppen? Met dit actieplan kunnen ook andere partijen aansluiten en hun bijdragen leveren. Sommige oplossingen vragen specifiek een bijdrage van provincies en het rijk.

Meer informatie

Dit rapport is tot stand gekomen in opdracht van de G40, in nauwe samenwerking met de VNG i.h.k.v. de Taskforce economisch herstel en transitie.

Economie artikelen