HomeNieuwsVeiligheidBurgemeester Bijl: ‘Meer geld naar Straathoekwerk’

Burgemeester Bijl: ‘Meer geld naar Straathoekwerk’

hangjongeren_piquanterieen

Burgemeester Don Bijl komt binnenkort met voorstellen om meer geld uit te trekken voor het straathoekwerk in Purmerend. Dat liet hij eind januari weten aan de raadscommissie Algemene Zaken (AZ) van Purmerend.  De commissie AZ evalueerde donderdag 20 januari 2011 de jeugdnetwerkoverleggen (JNO’s) in Purmerend.

Verschillende instellingen

Sinds 2008 zijn in vrijwel elke wijk in Purmerend jeugdnetwerkoverleggen (JNO’s) actief, waarin verschillende instellingen zijn vertegenwoordigd, zoals de gemeente, politie, straathoekwerk, CLUP Welzijnswerk en de woningcorporaties. De JNO’s trachten een goed gezamenlijk beeld van de jongeren in de wijk te krijgen. Daarnaast houden JNO’s zich bezig met ervaringen uitwisselen, signalen bespreken, kijken waar problemen en kansen zijn en waar welke overlast ervaren wordt. Men probeert daarmee in gezamenlijkheid de overlast van jongeren in Purmerend aan te pakken.

Positief

Stadspartij-fractievoorzitter Mario Hegger sprak zich positief uit over de JNO’s. Sinds 2008 is er sprake van een zichtbare verbetering in Purmerend. “Uit de evaluatie blijkt dat het goed werkt maar dat de naamsbekendheid groter moet worden. Ook dienen de partners strakker op elkaar te letten dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt in de aanpak en daarop ook aanspreekbaar dient te zijn. Verschillende partijen weten elkaar te vinden, waardoor de jeugdoverlast afneemt. Volgens de politie zou het aantal hinderlijke jeugdgroepen in Purmerend zijn teruggebracht van 7 naar 3.”

Straathoekwerk en financiële middelen

De commissie vroeg het college van B&W om vooral aandacht te besteden aan de knelpunten over de bezetting van straathoekwerk en de financiële middelen. Het JNO wordt door de gemeente beschouwd als een waardevol instrument binnen het jeugd- en veiligheidsbeleid, alleen is er niet genoeg geld om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. “De integrale samenwerking wordt door alle partners gewaardeerd,” is in de evaluatie te lezen. “Het levert binnen, maar ook buiten het JNO absoluut meerwaarde op. Dit merken niet alleen de partners, maar ook de burgers van Purmerend. Gezamenlijk wil men graag doorpakken, het JNO doorontwikkelen en problemen structureel aanpakken. In sommige gevallen kost dit geld en daarvoor ontbreken momenteel de middelen.”

Uit de hand lopen

In de verschillende wijken van Purmerend zijn jongeren aanwezig die elkaar op bepaalde plekken ontmoeten. “Dit is niet nieuw want het is van alle tijden dat jongeren en natuurlijk ook ouder elkaar ontmoeten,” vervolgt Hegger. “Door de leeftijd en de ontwikkeling van jongeren die daarmee gepaard gaat wil het wel eens uit de hand lopen en wordt het samenkomen van jongeren ervaren als overlast of hinderlijk. Als jongeren niet op hun gedrag worden aangesproken, of dat samen met de jongeren en andere belanghebbende partijen wordt gekeken wat er aan de hand is, dan kan men tot leuke vriendelijke oplossingen komen. Soms lukt dit niet en zal er duidelijk gemaakt moeten worden dat bepaalde handelingen niet wordt geaccepteerd. Er zal dan in gezamenlijkheid strak en repressief worden opgetreden.”

Nog betere samenwerking

Zowel de gemeente, de politie, Straathoekwerk en CLUP Welzijnswerk zijn zeer positief over de resultaten en de samenwerking vanuit het JNO. “De Stadspartij vindt dan ook dat de aanbevelingen om te komen tot een nog betere samenwerking zeker uitgevoerd moeten worden,” zegt Hegger. “De middelen zijn schaars maar het gaat om het aanpakken van overlast en het vergroten van de veiligheid in een wijk. Straathoekwerk komt capaciteit te kort om een stad als Purmerend te bedienen. Middelen voor uitbreiding zijn er niet.” Hegger stelt zich de vraag of de straathoekwerker niet teveel voor politieagent speelt en zich meer moet gaan bezig houden met het begeleiden en ondersteunen van jongeren. “Politie en handhaving van de gemeente zijn de partijen die jongeren aanspreken op gedrag bij overlast en indien noodzakelijk verbaliserend gaat optreden.”

Voorstel

De burgemeester heeft toegezegd dat hij samen met Stadspartij-wethouder Helm (jongerenwerk) gaat kijken naar de knelpunten bij het Straathoekwerk en de financiële middelen en nog met een voorstel hierover komt. Hierin neemt hij de suggestie van de fractie van Trots op Nederland mee om te kijken of een deel van het wijkbudget kan worden ingezet en de suggestie van de fractie van Leefbaar Purmerend of een deel van het communicatiebudget kan worden ingezet.

ZIE OOK:

Afbeelding: piquanterieen.wordpress.com

 

Veiligheid artikelen