HomeNieuwsMilieuBewoners naar raadscommissie om chaos afvalinzameling

Bewoners naar raadscommissie om chaos afvalinzameling

afvalinzameling_gaasterland_1Bewoners uit diverse buurten in Purmerend zijn donderdag 8 oktober jl. naar de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer gestapt om hun ongenoegen te uiten over de nieuwe manier van afvalinzameling. Bakken van anderen die pal voor de deur staan, clusterplaatsen die veel te ver weg staan, stinkende bakken en de slechte communicatie over de nieuwe plannen zijn veelgehoorde klachten.

De gemeente gaat wegens nieuwe arbonormen over op een nieuwe manier van afvalinzameling. Verantwoordelijk wethouder Krieger (milieu) kreeg vóór de vergadering een petitie overhandigd van de bewoners. Hij gaf aan dat alle clusterplaatsen volgende week gerealiseerd zullen zijn. Hij geeft toe dat een project als deze niet vlekkeloos kan verlopen. Er zijn bij de gemeente dan ook zo’n 200 klachten binnengekomen over de clusterplaatsen.

Bak voor eigen deur
Een van de insprekers, de heer Van de Woude van de actiegroep Bak Voor Eigen Deur meldde dat bij hem de bakken van omwonenden direct voor zijn voordeur staan. Zijn eigen bak moet hij verderop laten legen. Hierop is hij een e-mailactie gestart. Hij heeft reacties gekregen van mensen die een brief van de gemeente kregen waarin stond dat hun bak in een straat geleegd moest worden die bijna 900 meter van de eigen woning vandaan stond. Bovendien bleek in deze straat het huisnummer niet eens te bestaan. Ook kreeg Van de Woude een e-mail waarin stond dat door één straat zoveel containers rolden, dat het kind in het gezin ziek is geworden van de geluidsoverlast. Hij verbaast zich over het feit dat de gemeente niet reageert op zijn klachten. Wel heeft de inspreker contact gehad met de projectleider van de mechanische afvalinzameling in Purmerend (MAP). De projectleider is door de wijk heen gelopen, heeft gezegd naar de problemen te willen kijken, maar de bewoners konden volgens hem nergens op rekenen. Wat hem vooral tegen de borst stuitte was dat hij helemaal geen brief van de gemeente hierover heeft gehad.

Dertig bakken
Een andere inspreker, de heer Hol, had eerder via de website van de gemeente Purmerend een plek aangewezen gekregen die gunstig was. Later kreeg hij een brief waarin stond dat zijn bak naar een andere, veel ongunstiger plek verhuisd moest worden. Mevrouw Kronenburg, die werkt in een hulpdienst van de SP, heeft diverse klachten van bewoners geïnventariseerd. Zo moesten mensen hun bak neerzetten op een bushalte, vlak langs het water en op plekken zodat de hulpdiensten als de brandweer niet meer door de straat konden rijden. Ze betreurt het dat de gemeente vrijwel niets doet met de klachten. Kronenburg refereerde naar een uitspraak van de wethouder in mei 2009 waarin hij zei dat redelijke wijzigingen zouden worden doorgevoerd. Ook de heer Jansen van de Willem Hofsteestraat was verbaasd dat er maarliefst dertig bakken bij hem voor de deur stonden. Hij stelde voor de clusterplaatsen te spreiden over de straat, maar zijn voorstel werd afgewezen om dat de huidige plekken “de minst slechte plaats” zouden zijn volgens de projectleider.

De wethouder gaf aan dat alle klachten die de komende weken binnenkomen nog serieus behandeld zullen worden. Kleine wijzigingen kunnen direct doorgevoerd worden, maar grote veranderingen hebben meer tijd nodig, of kunnen niet doorgevoerd worden. De wethouder kan overigens niet de garantie geven dat de brieven daadwerkelijk bezorgd zijn, omdat de gemeente de postbezorging heeft uitbesteed.

Klagen
De Stadspartij, die al vanaf het begin zag dat de nieuwe manier van afval inzamelen deze problemen zou opleveren, roept iedereen dan ook op om daarover een klacht in te dienen bij het gemeentebestuur. Raadslid Roald Helm van de Stadspartij verzocht de wethouder om volgende maand te laten zien wat hij met de klachten heeft gedaan. “Tot nu toe lijkt het communiceren van bewoners met de gemeente meer op het gesprek aangaan met een antwoordapparaat,” reageert de fractie van de Stadspartij.

De Stadspartij vraagt zich momenteel openlijk af of de gemeente de taak nog wel onder beheersing heeft nu de afdeling communicatie het volgende naar de bewoners heeft gestuurd: “Het gaat om duizenden bakken en opstelplaatsen, het heroverwegen kost behoorlijk veel tijd en inspanningen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Maar u mag erop vertrouwen dat wij alle klachten en voorstellen serieus in overweging nemen.”  

 

Klagen bij de gemeente kan op de volgende manieren:

 

ZIE OOK:

Milieu artikelen