HomeNieuwsMilieuBetonnen afvalcocons verdwijnen uit straatbeeld

Betonnen afvalcocons verdwijnen uit straatbeeld

afvalinzamelingbovIn 2011 zullen alle betonnen afvalcocons uit het Purmerendse straatbeeld zijn verdwenen. Dat concludeert wethouder Helm (afval en milieu) in een brief aan de raad. Met het openstellen van de nieuwe ondergrondse afvalcontainers is het plan Mechanische Afvalinzameling Purmerend (MAP) uitgevoerd.

In 2007 heeft de gemeenteraad besloten het huisvuil op een andere manier op te halen. De rolcontainers worden niet meer achter de vuilnisauto gehangen, maar worden door een grijparm aan de zijkant van de wagen geleegd, de zogenoemde zijbelading. Ook worden alle bovengrondse afvalcontainers vervangen door ondergrondse bakken.

Handhaving

De gemeente gaat zich de komende tijd richten op de handhaving. “Inmiddels draait het systeem met de containers die worden geleegd met de zijlader op de meeste locaties in Purmerend naar behoren,” zegt Helm. “Toch hebben ons klachten bereikt van mensen die hun container op de verkeerde manier, of op de verkeerde plaats aanbieden. De gemeente gaat daarom vanaf 1 november beginnen met gerichte handhaving van de inzamelregels. Uiteindelijk worden overtreders beboet.”

“Het handhavingstraject (in brede zin) doorloopt de volgende stappen: aankondigen, waarschuwen en handhaven. Op korte termijn gaan we bekendheid geven aan het feit dat we gaan handhaven. Dit doen we o.a. in de Purmerend Totaal, op de gemeentelijke website en in de lokale media. Vervolgens gaan we de mensen in probleemgebieden aanspreken op hun gedrag. Bewoners die zich niet aan de regels houden krijgen in eerste instantie een waarschuwing (gele sticker). Op deze sticker staat aangegeven wat de gevolgen zijn bij het opnieuw verkeerd aanbieden. Bij een volgende constatering van verkeerd aanbiedgedrag zal gehandhaafd worden,” aldus de wethouder.

Ondergrondse containers

Begin september gingen de ondergrondse restafvalcontainers in kwadrant Europa open. “Het gebruik en de werking verloopt tot op heden naar alle tevredenheid. Zowel het Klant Contact Centrum (KCC) als de afdeling Uitvoering ondervindt weinig tot geen klachten van bewoners.”

Deze maand gaat de gemeente verder met het openstellen van de nieuwe ondergrondse afvalbakken. “We beginnen met het openstellen van de ondergrondse restafvalcontainers in de Purmer-Noord. Bewoners worden hiervan uiteraard vooraf op de hoogte gebracht. Tegelijk met de restafvalcontainers worden ook de papiercontainers in de Purmer-Noord in gebruik genomen. De ondergrondse containers voor glas zijn inmiddels in heel Purmerend in gebruik. Het streven blijft om eind 2010 het volledige nieuwe inzamelsysteem operationeel te hebben. Na het openstellen van de ondergrondse containers zullen de betonnen cocons uit het straatbeeld verdwijnen.”

ZIE OOK:

Milieu artikelen