Wie is Bert Meulenberg?

Bert Meulenberg is sinds 1998 woonachtig in Purmerend. In het dagelijks leven is hij na 41 werkzame jaren, waarvan 25 jaar leidinggevend, nu deels met pensioen.  Door politieke interesse is hij betrokken geraakt bij de Stadspartij. Doorslaggevend was de voorwaarde dat het een lokale partij moest zijn. Bij onderzoek naar de mogelijkheden kwam de Stadspartij als de beste naar voren. Het bevorderen van een betere verhouding tussen inwonertal en werkgelegenheid in Purmerend ziet hij als een uitdaging. De diverse leidinggevende en bestuurlijke functies in het bedrijfsleven kunnen daar zeker aan bijdragen.

De komende periode zal ik mij inzetten voor veiligheid, milieu, duurzaamheid, handhaving, etc. Onderwerpen die mij na aan het hart liggen en waar ik mij extra voor wil inzetten zijn het seniorenbeleid, sport en wonen.

Aan het seniorenbeleid kan nog veel worden verbeterd. De komende periode wil ik mij dan ook inzetten om de positie van de senioren in onze gemeente meer op de kaart te zetten en te verbeteren.

Terugdringen van eenzaamheid en seniorenwoningen zijn dan ook speerpunten.

Ook wil ik mij inzetten voor een nog beter sportbeleid in onze gemeente. Sport moet laagdrempelig en toegankelijk zijn voor alle leeftijdscategorieën maar voor met name de jeugd. Sport is een bindmiddel dat naast gezondheidsbevordering een sociale functie heeft. Sportclubs die een buurtfunctie gaan invullen zouden voor mij de ideale situatie zijn. Daar wil ik aan werken.

Op dit moment is een woning voor veel mensen, met name starters en jongeren, onbereikbaar. Bouwen naar behoefte maar ook kijken naar een eerlijker wijze van toewijzing is van belang. Voorrang voor onze inwoners bij toewijzing moet zo veel mogelijk worden toegepast.

Bij alle zaken waar ik mij voor in wil zetten staan bij mij de belangen van de inwoners van onze nieuwe gemeente voorop.

Word lid van de Stadspartij

Word nu lid van de Stadspartij
Purmerend en Beemster samen één prachtstad