HomeNieuwsMilieuAsbestonderzoek gemeentelijke gebouwen gereed

Asbestonderzoek gemeentelijke gebouwen gereed

asbestsanering
Het asbestonderzoek dat heeft plaatsgevonden in de onderwijsgebouwen en een aantal  andere gemeentelijke gebouwen is afgerond. De rapporten zijn inmiddels integraal in te zien via de gemeentelijk website.
 Dat heeft wethouder Roald Helm de gemeenteraad onlangs laten weten.

De uitkomsten van de onderzoeken tonen aan, dat er in een aantal panden nog asbest zit verwerkt dat beter zou kunnen worden verwijderd.

Raming kosten
De kosten voor de sanering van e.e.a. worden geraamd op ongeveer vier ton. In de bestemming van het rekeningsaldo 2012 is een voorstel hieromtrent opgenomen.
Hoewel het asbest op dit moment geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert wil de gemeente niet wachten en nog dit jaar een en ander aanpakken.

Aanpakken sanering
Er zou ook kunnen worden gewacht totdat het verwijderen in het kader van onderhoud wordt meegenomen. Dat laat echter het risico van nieuwe besmettingen en beschadigingen in stand en die kosten kunnen – zoals bekend – enorm oplopen. Bovendien moeten dan  de gebruikers worden geïnstrueerd en bestaat het risico, dat die na verloop van tijd vergeten dat er op bepaalde plaatsen niets beroerd mag worden. Dat kan worden voorkomen met een tijdige sanering.
Om die reden wordt ook maar een beperkte houdbaarheid toegekend aan de betreffende onderzoeksrapporten.

Volledigheidshalve wijst het bestuur ook op het volgende. Er heeft alleen een visuele inspectie  plaatsgevonden. Het is dus niet 100% uit te sluiten dat er niet nog ergens in een constructie iets van asbest zit. Dat komt alleen naar boven met een destructieve inspectie oftewel tijdens gehele of gedeeltelijke afbraak.

Milieu artikelen