HomeNieuwsEconomieAndere berekening precariobelasting

Andere berekening precariobelasting

geld2
Met ingang van 2009 is de nieuwe verordening precariobelastingen van kracht. De verordening is sterk vereenvoudigd door o.a. de beperking van het aantal tarieven van 69 naar 6. De vereenvoudiging en de daardoor gewijzigde opzet van de verordening hebben onbedoeld nadelige effecten opgeleverd voor de organisatoren van een aantal kleine evenementen.

Het gaat dan om evenementen voor één dag waarbij een groot aantal m2 gemeentegrond wordt gebruikt. Hierbij kan men denken aan een burendag of klein evenement in een winkelcentrum.
De organisatoren zijn nu onbedoeld aanzienlijk meer precariobelasting verschuldigd ten opzichte van voorgaande jaren. Zij moeten namelijk voor drie maanden betalen. De gemeente wil hen niet ontmoedigen.
Voorgesteld wordt om éénmalig de hardheidsclausule voor dit soort situaties en het tarief van 2008 toe te passen verhoogd met 3% inflatiecorrectie.
Uiteraard wordt ook gewerkt aan het voorbereiden van een wijziging van de verordening.

 

Bron: persbericht gemeente Purmerend

Economie artikelen