Wie is Amber van der Meeren?

Ik ben Amber van der Meeren en ben 19 jaar geboren en getogen in Purmerend en woon in de Purmer-Noord. Ik volg de opleiding Toegepaste Psychologie aan de HVA en loop stage bij het speciaal basisonderwijs.

Het belang van de jongeren in Purmerend en Beemster heeft mijn speciale aandacht. Daarom ben ik actief in het jongerenteam van de Stadspartij, waarvoor ik contactpersoon ben. Ik ga me er voor inzetten dat de gemeente meer direct de jongeren opzoekt en in gesprek gaat mét in plaats van over de jongeren heen te beslissen.

Als vrijwilliger zet ik mij in om meer aandacht te creëren voor Jonge Mantelzorgers waarbij aandacht, ondersteuning en stimulering van groot belang is. Verder wil ik kortere wachtlijsten in de jeugdzorg waarbij het belang van de jongeren voorop staat.

De woningnood in de regio is groot. Voor jongeren is er weinig kans op een woning. Meer starterswoningen kunnen daarbij enige verlichting bieden. De leefbaarheid van buurten en wijken mag bij woningbouw niet uit het oog worden verloren. Groen, speel- en leefruimte moet worden behouden.

Groen is voor iedereen belangrijk. In dit kader ben ik betrokken bij het vrijwilligerswerk voor Park de Uitvlugt om het huidige park mooi te houden en nog meer te verfraaien.

Zwemmen in open water vinden veel jongeren in de zomer leuk. Er wordt in Purmerend ook veel gebruik van gemaakt. Daarom zouden extra zwemplekken en de zwemplekken die er al zijn beter gefaciliteerd kunnen worden. Dit om overlast te voorkomen en het zwemmen in openbaar water nog veiliger te maken

Word lid van de Stadspartij

Word nu lid van de Stadspartij
Purmerend en Beemster samen één prachtstad